تیم آستا

/تیم آستا
تیم آستا۱۳۹۸-۷-۱۳ ۱۲:۳۶:۵۹ +۰۳:۳۰

سمیه کرمی زندی

رییس هیئت مدیره

تحصیلات

کارشناسی فیزیک

کارشناسی ارشد کارآفرینی

دانلود رزومه

امید صالحی

مدیر عامل

تحصیلات

کارشناسی مکانیک در حرارت و سیالات

کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد (MBA) با گرایش استراتژی و بازاریابی

Tel: 021-49197000  Ext. 102

دانلود رزومه

حامد صالحی

واحد بازاریابی و فروش

تحصیلات

کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات

کارشناسی ارشد  Business & Technology

Tel: 021-49197000  Ext. 105

دانلود رزومه

محمد قزلو

مدیر واحد لیفتینگ

تحصیلات

کارشناسی مهندسی برق

Tel: 021-49197000  Ext. 104

دانلود رزومه

عرفان مرادی

مدیر تضمین کیفیت - بازرس ارشد

تحصیلات

کارشناسی مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد مکانیک

Tel: 021-49197000  Ext. 104

دانلود رزومه

مهدی محمودی

بازرس ارشد

تحصیلات

کارشناسی مهندسی مکانیک

Tel: 021-49197000  Ext. 103

دانلود رزومه

امیر صالحی

بازرس ارشد

تحصیلات

کارشناسی مهندسی الکترونیک

Tel: 021-49197000  Ext. 106

دانلود رزومه

محمدرضا احمدیان

بازرس ارشد

تحصیلات

کارشناسی مهندسی مکانیک

Tel: 021-49197000  Ext. 107

دانلود رزومه

جواد جلیلیان

بازرس ارشد

تحصیلات

کارشناسی مهندسی مکانیک

Tel: 021-49197000  Ext. 108

دانلود رزومه

زینب تقوی

واحد مالی

تحصیلات

کارشناسی حسابداری

Tel: 021-49197000  Ext. 105

دانلود رزومه

نسرین افشاری

واحد اداری

تحصیلات

کارشناسی ارشد اگرواکولوژی

Tel: 021-49197000  Ext. 101

دانلود رزومه

ارغوان عیاری

واحد کنترل پروژه‌

تحصیلات

کارشناسی مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد مهندسی فرآیند

Tel: 021-49197000  Ext. 103

دانلود رزومه