امیر صالحی_تیم آستا

امیرصالحی

سمت

بازرس ارشد

اطلاعات تماس

 • برنامه نویسی به زبانهای pascal ,C,C# ,VB در کامپیوتر
 • برنامه نویسی روی دیتا بیسهای SQL ,Access
 • آشنایی با نرم افزار های Office
 • برنامه نویسی C و assembly میکرو کنترلرهای برای میکرو کنترلرهای ۸۰۵۱
 • برنامه نویسی C برای میکروکنترلرهای AVR ,ARM
 • طراحی مدار چاپی در نرم افزار هایی protel 99 , Altium, orcad
 • آشنایی با نرم افزار های شبیه سازی مدارات الکترونیک
 • طراحی مدارات الکترونیک (به ویژه در زمینه ابزار دقیق و اندازه گیری)
 • مونتاژ قطعات DIP و SMD
 • تست و کنترل عملکرد و تعمیرات برد های الکترونیکی
 • طراحی سیستمهای حفاظت فیزیکی و دوربین های مدار بسته
 • آشنایی با شبکه و سیستمهای IOT و خانه هوشمند
 • کار روی سیستمهای سینتی سایزر فرکانس
 • کارشناسی برق _الکترونیک