محمدرضا کشاورز

اطلاعات تماس

 • کارشناس فنی آزمایشگاه بتن بمدت ۲ سال
 •  کارشناس فنی آزمیشگاه آکرودیته مکانیک و فلزشناسی بمدت ۲ سال
 •  مدیرآزمایشگاه آکرودیته و فلز شناسی بمدت ۶ سال
 •  مدیر فنی در دامنه های مختلف بازرسی )دیگ های بخار و آب گرم، مخازن تحت فشار، مخازن و سیلندرهای کلر، مخازن و تاسیسات گاز مایع و ……( بمدت ۷ سال
 • مسلط به استقرار الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰
 • مسلط به استقرار الزامات استاندراد ۱۷۰۲۵
 • بازرسی سیستم ارتینگ و چاه ارت.
 •  آموزش و تدوین استاندارد های ملی در حوزه ظروف تحت فشار
 • بازرسی جوش و NDT
 • مدرس انجمن گازهای فشرده و اتاق بازرگانی تهران
 • مشاور و همکار پژوهشگاه استاندارد در حوزه حوادث سیلندر
 • گواهینامه دوره آموزشی ایمنی و فنی ( وزارت کار )
 •  گواهینامه آموزشی مقررات حمل و ذخیره و توزیع گاز مایع( INSO 841 )
 •  گواهینامه دوره آموزشی طراحی و ساخت دیگهای بخار و آب داغ ( استاندارد ISIRI 4231 )
 •  گواهینامه دوره آموزش ایمنی کار
 •  گواهینامه دوره بازرسی جوش VT
 •  کارشناس Level I & II تست غیر مخرب فرا صوت (UT) مطابق با SNT-TC-1A ASNT
 •  کارشناس Level I & II تست غیر مخرب چشمی (VT) مطابق با SNT-TC-1A ASNT
 •  کارشناس Level I & II تست غیر مخرب ذرات مغتاطیسی (MT) مطابق با SNT-TC-1A ASNT
 •  کارشناس Level I & II تست غیر مخرب مایعات نافذ (PT) مطابق با SNT-TC-1A ASNT
 •  کارشناس Level I & II تست غیر مخرب تفسیر فیلم رادیوگرافی (RTI) مطابق با SNT-TC-1A ASNT
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک _ طراحی جامدات