مشتریان و دوره‌های آموزشی برگزار شده

دوره های زیر توسط شرکت  آستا در سال های اخیر برای مشتریان عزیز برگزار شده است .

شرکت مشتری نام دوره مدت دوره
شرکت GL لوید آلمان کیش آموزش  تئوری طراحی و بازرسی دیگ بخار براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱ ۳ روز ، ۲۴ ساعت
شرکت GL لوید آلمان کیش آموزش بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک ۴ روز ، ۳۲ ساعت
ایدرا آموزش طراحی و بازرسی دیگ بخار و آبداغ براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱ ۳ روز ، ۲۴ ساعت
ایدرا آموزش طراحی و بازرسی دیگ های آبگرم براساس استاندارد ملی ایران به شماره۷۹۱۱ ۱ روز ، ۸ ساعت
ایران یاسا دوره آموزشی ایمنی و اپراتوری دیگ بخار و ابگرم ۲ روز ، ۱۶ ساعت
ایمن آزما شرق آموزش طراحی و بازرسی دیگ بخار و آبداغ براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱ ۳ روز ، ۲۴ ساعت
آذرخش انرژی آمل آموزش طراحی و بازرسی دیگ بخار و آبداغ براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱ ۳ روز ، ۲۴ ساعت
ارتقا گستر پویا دوره آموزشی تست غیرمخرب آلتراسونیکUT
پارس جو پویان دوره آموزشی ایمنی و اپراتوری دیگ بخار و ابگرم ۲ روز ، ۱۶ ساعت
پالایش نفت تهران دوره آموزشی ایمنی و اپراتوری دیگ بخار و ابگرم ۲ روز ، ۱۶ ساعت
سیناژن دوره آموزش ایمنی و اپراتوری دیگ بخار و مخازن تحت فشار ۲ روز ، ۱۶ ساعت
فهامه دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار مطابق استاندارد Asme sec VIII ۲ روز ، ۲۰ ساعت
وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی دوره آموزشی ایمنی دیگ بخار و ظروف تحت فشار ۲ روز ، ۱۶ ساعت
ارتقا گستر پویا آموزش تئوری طراحی و بازرسی دیگ بخار براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱ ۳ روز ، ۲۴ ساعت
ارتقا گسترپویا آموزش طراحی و بازرسی دیگ های آبگرم براساس استاندارد ملی ایران به شماره۷۹۱۱
ارتقا گسترپویا دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار مطابق استاندارد Asme sec VIII
رده بندی ایرانیان دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار مطابق استاندارد Asme sec VIII
بازرسی شنتیا دوره آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار مطابق استاندارد Asme sec VIII
کاوش اندیش رستگار آموزش تئوری طراحی و بازرسی دیگ بخار براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۳۱
کاوش اندیش رستگار آموزش طراحی و بازرسی دیگ های آبگرم براساس استاندارد ملی ایران به شماره۷۹۱۱
کاوش اندیش رستگار آموزش طراحی و بازرسی دیگ های آبگرم براساس استاندارد ملی ایران به شماره۷۹۱۱

در صورت تمایل به شرکت در دوره های آتی بر دکمه زیر کلیک کنید . با شما بعدا تماس می‌گیریم.