مجوز

مجوز۱۳۹۷-۶-۳ ۰۹:۳۷:۱۶ +۰۴:۳۰

مجوزهای مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران(NACI)


بازرسی جرثقیل و لیفتراک

بازرسی دیگ بخار و مخازن

مجوزهای وزارت کار


مجوز بازرسی سیستم ارت
بازرسی سیستم ارت

مجوز آموزش ایمنی
آموزش

مجوز بازرسی مخازن
بازرسی دیگ بخار و مخازن

مجوز بازرسی جرثقیل
بازرسی جرثقیل، لیفتراک، آسانسور و بالابر

مجوز تست و شارژ کپسول آتش نشانی
بازرسی کپسول آتش‌نشانی

بازرسی سیستم اعلام و اطفاء حریق

مجوز ایمنی ساختمان
مشاور مرکز تحقیقات در ایمنی ساختمان

مجوزهای سازمان ملی استاندارد ایران


کارشناس استاندارد کالا

کارشناس استاندارد ظروف تحت فشار

کارشناس استاندارد آسانسور و بالابر
مجوز
امتیاز بدهید