استاندارد بازرسی آسانسور

خلاصه اعداد، اندازه‌ها و تلرانس‌های مندرج در استاندارد بازرسی آسانسور که توسط سازمان ملی استاندارد ایران  تدوین شده به شماره ISIRI 6303-1 در این مقاله گردآوری شده است. هدف از گردآوری این مطلب، دسترسی آسان و سهولت استفاده بازرسان و تمامی دست اندکاران حوزه آسانسور در ایران به استاندارد بازرسی آسانسور است.خلاصه تهیه شده مناسب کسانی ‌است که تسلط کافی به استاندارد مربوطه داشته و صرفاً می‌خواهند به صورت موردی از این فایل استفاده نمایند. طبیعتاً این مقاله برای شروع مطالعه استاندارد بازرسی آسانسور مناسب نیست. تمامی اطلاعات خلاصه استاندارد بازرسی آسانسور توسط تیم تولید محتوای شرکت بازرسی آستا از آخرین ویرایش استاندارد ۶۳۰۳ استخراج گردیده است. ترتیب مطالب دقیقاً منطبق با ترتیب استاندارد اصلی می‌باشد.

سرویس و نگهداری آسانسور

تمامی حقوق مادی و معنوی فایل پیش رو متعلق به شرکت آتی سازان تاسیسات ایرانیان (آستا) می‌باشد. بازنشر این فایل به همین صورت که هست و با ذکر منبع کاملاً آزاد بوده و هرگونه دخل و تصرف در آن عرفاً و اخلاقاً مجاز نمی‌باشد.طبعاً متن حاضر خالی از خطاهای سهوی نیست، لطفاً در هرچه بی نقص‌تر شدن این خلاصه با کامنت گذاشتن در زیر همین مطلب ما را یاری فرمایید.

خلاصه استاندارد بازرسی آسانسور ISIRI 6303-1

مقادیر نیروی افقی:

۱- استاتیک ۳۰۰N

۲- ضربه‌ای   ۱۰۰۰N

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

دمای موتورخانه: ۴۰-۵ درجه سانتیگراد

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

انحراف ریل آسانسور بیش از  ۱۵ º  ◀︎  آسانسور روی سطح شیبدار محسوب می‌شود.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

شرایط چاه نیمه محصور در استاندارد بازرسی آسانسور

 • فاصله دیواره چاه  ۳٫۵m ازسمت درب طبقه
 • فاصله ۲٫۵m از سمت‌های دیگر
 • با ۰٫۵m فاصله از قطعات متحرک
شرایط چاه نیمه محصور در استاندارد بازرسی آسانسور

اگر فاصله از قطعات متحرک بیشتر از  ۰٫۵m باشد، ارتفاع ۲٫۵m  می‌تواند به ۱٫۱m در فاصله افقی ۲m کاهش پیدا می‌کند.

فاصله دیوار از لبه حداکثر ۰٫۱۵m ◀︎ برای اینکه محلی برای ایستادن (پرتگاه) ایجاد نکند.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

فاصله آستانه درب‌ها بیش از ۱۱m  ◀︎ درب اضطراری (مابین درب‌ها) لازم است.

اگر فاصله افقی دو کابین همجوار کمتر از ۰٫۷۵m باشد ◀︎ درب اضطراری دیگر لازم نیست.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

درب‌های دسترسی به چاهک باید مجهز به میکروسوئیچ باشند، مگر اینکه دسترسی به منطقه خطرناک نداشته باشد.

تمامی درب‌ها باید کاملاً‌ بدون روزنه باشند.

ابعاد درب اضطراری، درب بازرسی و دریچه بازرسی:

ابعاد درب آسانسور

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

تهویه چاه توصیه شده که  ۱% سطح مقطع چاه باشد .

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

مقاومت دیواره چاه

در صورت اعمال نیروی ۳۰۰N به سطح ۵cm۲ :

 • بدون تغییر شکل دائمی
 • تغییر شکل کشسان کمتر از ۱۵mm

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

شیشه اگر در دسترس افراد باشد باید لایه‌دار باشد. (به خاطر ایمنی در هنگام شکستن)

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

مقاومت دیواره چاه

مقاومت کف و دیواره چاه آسانسور

مقاومت کف چاهک ◀︎ ۴ برابر وزن کامل کابین با ظرفیت کامل  

مقاومت کف چاهک در سمت وزنه تعادل ◀︎ ۴ برابر وزن وزنه تعادل 
مقاومت سقف موتورخانه 
◀︎ باید در مقابل نیروهای وارده مقاوم باشد!

اگر ریل به سقف آویزان است ◀︎مقاومت سقف طبق پیوست چ

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

مقاومت ورق زیر آستانه درب آسانسور

در صورت اعمال نیروی ۳۰۰N به سطح ۵cm۲ :

 • بدون تغییر شکل دائمی
 • تغییر شکل کشسان کمتر از ۱۰mm

برآمدگی بیش از ۵mm نداشته باشد

هر برآمدکی بیش از ۲mm با شیب ۷۵º نسبت به افق پخ زده شود.

عرض ورق زیر آستانه درب:

عرض ورق زیر آستانه درب

ارتفاع ورق زیر آستانه درب آسانسور

ارتفاع ورق زیر آستانه درب آسانسور

ورق زیر آستانه درب آسانسور

 • یا باید به درب بعدی وصل شود.
 • یا با شیب  ۶۰º نسبت به افق طوری پخ زده شود که تصویرش کمتر از ۲۰mm نباشد، گسترش یابد.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

اگر چاه معلق است، مقاومت کف باید حداقل ۵۰۰۰N/m۲  باشد، در غیر اینصورت:

 • یا ستون صلب و محکم زیر وزرنه تعادل نصب شود.
 • یا وزنه تعادل مجهز به ترمز ایمنی باشد.

موقعیت صفحه جلوی وزنه تعادل

 • شروع از حداکثر ۰٫۳m از کف
 • تا ارتفاع حداقل ۲٫۵m

عرض صفحه جلوی وزنه تعادل = پهنای وزنه تعادل + ۰٫۱m از هر طرف

موقعیت صفحه جلوی وزنه تعادل

چه زمانی دیوار جداکننده بین دو آسانسور مجاور لازم است؟

 • اگر فاصله افقی لبه سقف کابین تا نزدیک‌ترین قطعات متحرک کمتر از ۰٫۵m باشد دیوار سرتاسری لازم است.

ارتفاع دیوار جداکننده دو آسانسور در چاه مشترک

ارتفاع دیوار جداکننده دو آسانسور در چاه مشترک

پهنای دیوار جدا کننده = پهنای قسمت متحرک + ۰٫۱m از هر طرف

ارتفاع دیوار جداکننده دو آسانسور در چاه مشترک

شرایط چهارگانه روی سقف کابین آسانسور

۱- طول اضافی ریل کابین در هنگام ضربه‌گیر کاملاً فشرده = ۰٫۱+۰٫۰۳۵V۲

۲- فاصله عمودی آزاد بین بالاترین نقطه سقف کابین و پایین‌ترین نقطه سقف چاه = ۱+۰٫۰۳۵V۲

۳- فاصله آزاد عمودی بین پایین‌ترین نقطه سقف چاه تا:

 • بالاترین قسمت تجهیزات نصب شده روی سقف غیر از کفشک و اتصالات سیم بکسل = ۰٫۳+۰٫۰۳۵V۲
 • کفشک لغزشی و غلتکی و درب کشویی عمودی و  اتصالات سیم بکسل = ۰٫۱+۰٫۰۳۵V۲

۴- ابعاد جان‌ پناه، مکعبی به ابعاد m ۰/۵ x۰/۶x۰/۸

ابعاد جان پناه

طول اضافی ریل قاب وزنه ،زمانی که کابین روی ضربه‌گیر کاملاً فشرده قرار گرفته است = ۱+۰٫۰۳۵V۲

اگر کاهش سرعت تحت کنترل باشد:

 • مقدار ۰٫۰۳۵ به نصف کاهش پیدا می‌کند اگر V کمتر از ۴m/s بوده و طول از ۰٫۲۵m کمتر نشود.
 • مقدار ۰٫۰۳۵ به یک سوم کاهش پیدا می‌کند اگر V بیشتر از ۴m/s بوده و طول از ۰٫۲۸m کمتر نشود.

اگر طناب جای جبران داشت، به جای مقدار ۰٫۰۳۵ از مجموع(جابجایی احتمالی فلکه ضد جهش + ۱/۵۰۰ طول مسیر حرکت کابین) استفاده می‌کنیم، به شرطی که از ۰٫۲m کمتر نشود.

فاصله آزاد بالاسری آسانسورهای وینچی در استاندارد بازرسی آسانسور: (چهار شرط)

فاصله آزاد بالاسری آسانسورهای وینچی

ابعاد جان پناه: m ۰/۵ x۰/۶x۰/۸

ابعاد جان پناه

فاصله کابین از تراز آخرین طبقه تا ضربه گیر: ۰٫۵m

فاصله خط مرکزی یکی از سیم بکسل‌ها از یکی از وجوه از ۰٫۱۵m بیشتر نشود.

طول ریل اضافه وزنه تعادل: ۰٫۳m

شرایط چاهک: (سه شرط)

اگر ارتفاع چاهک بیش از ۲٫۵m باشد ◀︎ چاهک درب دسترسی می‌خواهد.

ارتفاع چاهک در آسانسورهای وینچی

ابعاد جان پناه: m ۰/۵ x۰/۶x۱

ابعاد جان پناه درآسانسورهای وینچی

وسایل ضروری داخل چاهک:

 1. کلید stop
 2. پریز ارت‌دار
 3. کلید روشنایی

چاهک باید سیستم گرمایش اختصاصی باشد (اگر نیاز دارد) ◀︎ با بخار و آب نباشد ◀︎ دستگاه‌های کنترلی داخل چاهک نباشد.

روشنایی چاه ◀︎ ۵۰lux در فاصله یک متری سقف کابین

فاصله اولین و آخرین چراغ چاه از کف و سقف ◀︎ حداکثر ۰٫۵ از آکس چراغ در بالا و پایین

مسیر دسترسی به موتورخانه از فضای خصوصی نباشد ◀︎ این مسیر روشنایی دائمی داشته باشد (سیار نباشد)

شرایط نردبان

 1. بیش از ۴m  نباشد.
 2. ثابت باشد و برداشتن آن ممکن نباشد.
 3. اگر ارتفاع نردبان بیش از ۱٫۵m است، زاویه ۷۵-۶۵ درجه نسبت به افق داشته باشد.
 4. عرض مفید نردبان حداقل ۰٫۳۵m
 5. عمق پله نردبان حداقل ۲۵mm
 6. نردبان قائم ◀︎ فاصله بین پله و دیوار پشت نردبان ۰٫۱۵m
 7. تحمل نیروی پله ۱۵۰۰N
 8. در مجاورت بالاترین پله  دستگیره باشد.
 9. در فاصله افقی ۱٫۵m امکان سقوط بیش از ارتفاع نردبان نباشد.

ماشین آلات داخل موتورخانه در استاندارد بازرسی آسانسور

اگر فلکه کششی داخل چاه باشد، بایستی:

 1. امکان انجام آزمون‌ها از موتورخانه ممکن باشد.
 2. سوراخ بین موتورخانه و چاه حتی‌المقدور کوچک باشد.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

ارتفاع مفید موتورخانه ◀︎ ۱٫۸ ± ۰٫۰۵m

فضای جلوی تابلو در موتورخانه:

 • عرض ۰٫۵m یا عرض تابلو (هرکدام که بزرگتر است)
 • عمق ۰٫۷ ± ۰٫۰۵m

فضای کاری برای نگهداری و بازرسی قطعات متحرک داخل موتورخانه: m ۰/۵ x۰/۶

این فضا رواداری هم دارد ◀︎ اگر حفاظ داشته باشد می‌تواند m ۰/۳ x۰/۳ باشد.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

عرض راهرو دسترسی به فضای باز (مفید) ◀︎ ۰٫۵ ± ۰٫۱m

اگر در مسیر این راهرو قطعه متحرک وجود دارد، این عرض به   ۰٫۴ ± ۰٫۱m کاهش پیدا می‌کند.

اگر در این مسیر دسترسی مانع فیزیکی با ابعاد:

 • ارتفاع کمتر از ۰٫۵m
 • عمق کمتر از ۰٫۳۵m

              وجود دارد، اشکالی ندارد.

فاصله عمودی باز بالای قطعات چرخنده: ۰٫۳m

اگر ارتفاع سکوی داخل موتورخانه بیش از ۰٫۷m است، نرده به ارتفاع ۰٫۷m باید نصب شود.

ابعاد و شرایط درب دسترسی موتورخانه در استاندارد بازرسی آسانسور 

 • بازشو به سمت بیرون موتورخانه باشد.
 • ابعاد ۰٫۶x ۱٫۸ ± ۰٫۰۵m
ابعاد درب موتورخانه

ابعاد و شرایط دریچه‌های افقی برای عبور افراد

 1. ابعاد m ۰/۸ x۰/۸
 2. مجهز به سیستم متعادل شونده
 3. بدون امکان جدا شدن
 4. بازشو به بیرون
 5. بازشو بدون کلید از داخل
 6. بازشو با کلید از بیرون
ابعاد دریچه های افقی آسانسور برای عبور افراد

ابعاد سوراخ سقف چاه و کف موتورخانه ◀︎ حتی‌المقدور کوچک باشد + یقه ۵cm داشته باشد

هواکش موتورخانه به فضای باز باشد. (نه به راه پله و یا فضای بسته)

روشنایی موتورخانه ◀︎ ۲۰۰lux در تراز کف موتورخانه

ماشین آلات درون چاه در استاندارد بازرسی آسانسور

تکیه‌گاه ماشین‌آلات در مقابل بارهای وارده مقاوم باشد.

ارتفاع مفید برای حرکت درون چاه از یک نقطه کاری تا نقطه دیگر ◀︎ ۱٫۸m
فضای سرویس درون چاه m ۰/۵ x۰/۶
 ◀︎  این ابعاد رواداری ندارند.

فضای جلوی تابلو

 • عرض ۰٫۵m یا عرض تابلو (هرکدام که بزرگتر است)
 • عمق ۰٫۷ ± ۰٫۰۵m

اگر محل کاری درون یا روی کابین باشد، این شرایط باید مهیا شوند:

 1. جلوگیری از حرکت کابین با وسیله مکانیکی (park plate)
 2. جلوگیری از حرکت کابین با وسیله ایمنی برقی (مربوط به park plate)
 3. امکان ترک محل کار به صورت ایمن ( از طریق دریچه m ۰/۶ x۰/۶)

اگر ماشین آلان در درون چاه است ◀︎ دسترسی به عملیات نجات اضطراری و آزمون دینامیکی از بیرون امکانپذیر باشد.

اگر کابین درب یا دریچه دسترسی دارد:

 1. ابعاد آن زیاد کوچک نباشد.
 2. ابعاد آن زیاد بزرگ نباشد.
 3. به بیرون باز شود.
 4. قفل کلیدخور داشته باشد.
 5. مجهز به وسیله ایمنی برقی باشد.
 6. بدون روزنه و منفذ باشد.

شرایط حرکت کابین با درب باز (منظور درب بازرسی است):

 1. ریویزیون نزدیک درب یا دریچه دسترسی باشد.
 2. میکروسوئیچ درب بازرسی غیر فعال باشد.
 3. طوری تعبیه شود که فقط از داخل در دسترس افراد مجاز باشد.
 4. فاصله ثابت تا متحرک حداقل ۰٫۳m باشد.

شرایط سه گانه کفی در استاندارد بازرسی آسانسور

۱- مقاومت کفی

بدون تعییر شکل دائمی در صورت اعمال نیروی ۲۰۰۰N به سطحی
به ابعاد m ۰/۲ x۰/۲

اگر کفی برای جابجایی وسایل سنگین است ◀︎ برای آن بارها مناسب باشد.

۲- طوری ساخته شود که:

 • ارتفاع سطح کفی و تراز دسترسی از ۰٫۵mبیشتر نشود.
 • توپی به قطر ۰٫۱۵m از هر فاصله بین کفی و آستانه در دسترسی مقدور نباشد.
 • فاصله افقی درب و لبه کفی از ۰٫۱۵m تجاوز نکند.

۳- کفی مجهز به نرده باشد:

 • فاصله افقی لبه کفی تا دیوار بیشتر از ۰٫۳m باشد،‌نیاز به نرده است.
 • محافط پنجه پا ۰٫۱m
 • میله میانی در نصف ارتفاع نرده
 • اگر فاصله موجود

۰٫۸۵m  و کمتر باشد ◀︎ ارتفاع نرده ۰٫۷m

۰٫۸۵m و بیشتر باشد ◀︎ ارتفاع نرده ۱٫۱m

 • فاصله لبه خارجی کفی و دیواره ◀︎ حداقل ۰٫۱m  باشد
 • حداکثر فاصله افقی نرده از سقف کابین ◀︎ ۰٫۱۵m
 • علامت هشداردهنده داشته باشد.

ماشین آلات خارج از چاه در استاندارد بازرسی آسانسور

روشنایی تابلو موتورخانه ◀︎ حداقل ۲۰۰lux

ارتفاع اتاق فلکه  ◀︎ حداقل  ۱٫۵m

درب دسترسی افقی

درب دسترسی افقی به اتاق فلکه
 • ابعاد m ۰/۸ x۰/۸
 • قفل کلیدخور داشته باشد.
 • مجهز به مکانیزم متعادل کننده باشد.
 • رو به پایین باز نشود (مگر مجهز به نردبان جمع شو و غیر قابل جابجایی)
 • بدون تغییر شکل دائمی در صورت اعمال نیروی ۲۰۰۰N به سطحی به ابعاد m ۰/۲ x۰/۲
تحمل نیرو

درب دسترسی عمودی به اتاق فلکه

درب دسترسی عمودی به اتاق فلکه
 • بازشو به سمت بیرون
 • ابعاد m ۰/۶ x۱/۴

روشنایی اتاق فلکه ◀︎ ۱۰۰lux

درب‌های طبقات

فاصله بین لته‌ها ◀︎ ۶mm

فاصله بین لته‌ها (در صورت فرسودگی) ◀︎ ۱۰mm

مقاومت درب طبقات در استاندارد بازرسی آسانسور

در صورت اعمال نیروی ۳۰۰N به سطح ۵cm۲ :

مقاومت درب طبقات در استاندارد بازرسی آسانسور
 • بدون تغییر شکل دائمی
 • تغییر شکل کشسان کمتر از ۱۵mm

در صورت اعمال  نیروی ۱۵۰N در بدترین نقاط، فاصله بین لته‌ها:

 • در درب‌های یک طرف بازشو می‌تواند تا ۳۰mm افزایش پیدا کند.
 • در درب‌های دو طرف بازشو می‌تواند تا ۴۵mm افزایش پیدا کند.

ارتفاع مفید ورودی درب طبقه ◀︎  ۲ ±  ۰٫۰۵m

عرض درب ◀︎ حداقل ۶۰cm

عرض درب حداکثر ۵۰mm  می‌تواند از درب کابین
در هر طرف بزرگتر باشد.

مقاومت درب طبقات در بازرسی آسانسور

سطح خارجی درب‌های خودکار

 • برآمدگی و فرورفتگی بیش از ۳mm نداشته باشد.
 • لبه‌های برآمدگی در جهت بازشو پخ زده شود.

ضریب اطمینان طناب فولادی، زنجیر و تسمه آویز برای درب‌های کشویی عمودی  ◀︎ حداقل ۸mm

قطر فلکه سیم بکسل ◀︎ ۲۵ برابر قطر سیم بکسل

مکانیزم جلوگیری از خروج سیم بکسل از فلکه وجود داشته باشد.

این نوع درب فقط در آسانسورهای باری-مسافری استفاده می‌شود.

نیروی لازم برای جلوگیری از بسته شدن درب اتوماتیک:

 • این نیرو نباید بیش از ۱۵۰N باشد.
 • این اندازه‌‌گیری در ۱/۳ ابتدای مسیر انجام نمی‌شود.
 • انرژی جنبشی درب طبقه از ۱۰J بیشتر نشود.
سطح خارجی درب‌های خودکار

متوسط سرعت بسته شدن درب در

 • ۲۵mm هر انتهای درب وسط بازشو
 • ۵۰mm هر انتهای درب یک طرف بازشو

                                        اندازه‌گیری نمی‌شود.

اگر کسی بین درب گیر کرد، درب الزاماً باید باز شود (به استثنای ۵۰mm انتهای مسیر حرکت هر لته پیشرو)

نیروی لازم برای جلوگیری از بسته شدن درب آکاردئونی ◀︎ کمتر از ۱۵۰N

اگر بسته شدن درب با فشار دائمی دکمه است،  AND  اگر انرژی جنبشی بیشتر از ۱۰J است ◀︎ سرعت سریعترین لته کمتر از ۰/۳m/s باشد.

اگر درب کشویی عمودی (گیوتینی) نیروی محرکه داشته باشد، چهار پیش شرط نیاز است:

 1. بسته شدن با فشار پیوسته دکمه
 2. میانگین سرعت بسته شدن کمتر از ۰/۳m/s
 3. سوراخ‌های روی درب از این ابعاد بزرگتر نباشند:
 4. قبل از شروع بسته شدن درب گیوتینی، حداقل ۲/۳ درب کابین بسته شده باشد.

روشنایی جلوی درب کابین ◀︎۵۰lux ◀︎ این روشنایی شامل روشنایی داخل کابین نمی‌شود.

سطح خارجی دربهای خودکار

نشانگر حضور کابین در طبقه

 • چراغی باشد که تا زمان توقف کابین در طبقه روشن بماند،
 • یا سطح شیشه‌ای روی درب با چهار شرط زیر:

۱- مقاومت کافی داشته باشد: (نیازی به آزمون شوک آونگی نیست)

اعمال نیروی ۳۰۰N به مقطع مربع یا گرد به مساحت ۵cm۲

 • بدون تغییر شکل دائمی
 • تغییر شکل کشسان کمتر از ۱۵mm

۲- ضخامت حداقل۶mm

۳- حداقل سطح شیشه‌خور هر طبقه ◀︎  ۰/۰۱۵m۲
        
حداقل هر بخش شیشه‌خور ◀︎ ۰/۰۱m۲

۴-   ۱۵۰mm > عرض شیشه > ۶۰mm
        اگر عرض شیشه از ۸۰mm
 بیشتر است ◀︎ شیشه ۱m  بالاتر از کف باشد.

تلرانس منطقه بازشو  ◀︎ ۰٫۲m بالا و پایین تراز طبقه
اگر درب کابین و درب طبقه باهم عمل نمایند 
◀︎ تلرانس منطقه بازشو می‌تواند ۰٫۲۵m باشد.

حرکت کابین با درب باز مجاز است به شرطی که:

۱- حرکت محدود به ناحیه بازشو باشد:

حرکت خارج از آن محدوده با یک وسیله قطه و وصل ممانعت شود.

    • طوری وصل شود که در ریویزیون مداخله نکند.
    • فقط غیرفعال کننده وسایل ایمنی درب همان طبقه را فعال کند.
    • اگر عملکرد قطع و وصل توسط سیم بکسل است، باید میکروسوئیچ کنترل کشیدگی سیم بکسل داشته باشد.

۲- سرعت هم‌سطح‌سازی کمتر از ۰٫۸m/s  باشد.

۳- سرعت هم‌سطح‌سازی مجدد  کمتر از  ۰٫۳m/s باشد.

میزان درگیری زبانه قفل درب کابین  ◀︎ ۷mm

استحکام درگیری زیانه قفل ◀︎۳۰۰N

تا هنگامی که درگیری زبانه قفل به ۷mm نرسیده، کابین نباید قادر به حرکت باشد.

وسیله ایمنی اثبات قفل بودن درب ◀︎به طور مثبت اتصال داشته باشه (با وصل مدار)

میزان مقاومت قفل (بدون تغییر شکل دائمی)

 • درهای کشویی ۱۰۰۰N
 • درهای لولایی ۳۰۰۰N  (بر روی زبانه قفل)

ارتفاع مفید داخل کابین (ارتفاع مفید ورودی کابین) ◀︎ ۲ ±  ۰٫۰۵m

مقاومت مکانیکی دیواره کابین

اعمال نیروی ۳۰۰N به مقطع مربع یا گرد به مساحت ۵cm۲

 • بدون تغییر شکل دائمی
 • تغییر شکل کشسان کمتر از ۱۵mm

شرایط شیشه دیواره کابین (در صورت وجود):

 • لایه‌دار باشد.
 • آزمون شوک آونگی انجام شود (پیوست خ جدول ۱ و ۲)

شرایط الزامی مندرج در لته درب شیشه‌ای:

 • نام سازنده و علامت تجاری
 • نوع شیشه مشخص شود
 • ضخامت شیشه مشخص شود

شرایط آینه داخل کابین:

 • حداقل ضخامت ◀︎ ۴mm
 • پشت چسبدار باشد.

حداقل عرض ورودی کابین ◀︎ ۶۰cm

شرایط سینی زیر درب:

 • ارتفاع عمودی ◀︎ ۷۵cm
 • پخ بیش از ۶۰ درجه
 • تصویر پخ روی صفحه افق بیش از ۲۰mm باشد

مقاومت مکانیکی درب کابین:

اعمال نیروی ۳۰۰N به مقطع مربع یا گرد به مساحت ۵cm۲

 • بدون تغییر شکل دائمی
 • تغییر شکل کشسان کمتر از ۱۵mm

حداکثر ابعاد سوراخ‌های روی درب کابین (گیوتینی):

سطح خارجی دربهای خودکار

قسمت داخلی درب برجستگی و فرورفتگی بیش از ۳mm نداشته باشد.

لبه هر نوع برجستگی (صرفنظر از ابعاد) در جهت بازشو پخ خورده باشد.

ابعاد دریچه اضطراری روی کابین:

 • ابعاد m ۰/۳۵ x۰/۵
 • این دریچه برای نجات مسافران است.
 • افقی نصب می‌شود.
 • بازشو به بیرون
 • وقتی دریچه باز است تصویر آن از کابین بیرون نزند.

اگر فاصله دو کابین همجوار کمتر از ۰٫۷۵m  است، از درب اضطراری کابین همجوار نیز می‌شود استفاده کرد.

شرایط درب اضطراری:

 • ابعاد m ۱/۸ x۰/۳۵
 • مقاومت کافی داشته باشد.
 • تهیه شده از مواد غیر قابل اشتعال
 • مجهز به قفل
 • بازشو از بیرون بدون کلید
 • بازشو از درون با کلید سه‌گوش

ماشین آلات خارج از چاه در استاندارد بازرسی آسانسور

مقاومت سقف کابین

تحمل نیروی ۲۰۰۰N بدون تغییر شکل دائمی

در سطح به ابعادm ۰/۲ x۰/۲

مساحت ایستادن روی سقف کابین ◀︎ حداقل  ۰٫۱۲m۲  ◀︎  به طوری‌که کوچکترین ضلع آن از ۰٫۲۵m کمتر نباشد.

اگر فاصله لبه سقف تا دیواره چاه بیشتر از ۰٫۳m  است (تورفتگی با عرض و ارتفاع کمتر از ۰٫۳m در نظر گرفته نمی‌شود)، نصب نرده سقف کابین الزامی است با شرایط زیر:

 • دستگیره
 • محافظ پنجه پا به ارتفاع ۰٫۱m
 • میله میانی در نصف ارتفاع
 • نصب علامت “ تکیه ندهید “

ارتفاع نرده سقف کابین آسانسور

 • اگر فاصله لبه سقف تا دیواره کمتر از ۰٫۸۵m ◀︎ ارتفاع نرده ۰٫۷m
 • اگر فاصله لبه سقف تا دیواره بیشتر از ۰٫۸۵m ◀︎ ارتفاع نرده ۱٫۱m

فاصله افقی لبه خارجی دستگیره نرده یا هر قسمت از نرده با هر چیزی در چاه ◀︎حداقل ۰٫۱m

فاصله افقی نرده از لبه سقف کابین ◀︎ حداکثر ۰٫۱۵m (که محلی برای ایستادن ایجاد نکند)

شیشه سقف کابین (اگر شیشه‌ای است) باید لایه‌دار باشد.

تهویه کابین ◀︎روزنه به اندازه حداقل ۱% مساحت مفید کابین در بالا و پایین (یعنی مجموعاً‌ ۲%)

درز مابین درب می‌تواند معادل نصف (۵۰%) این روزنه‌ها را تامین کند.

عبور میله به قطر ۱۰mm از روزنه تهویه هوا ممکن نباشد.

روشنایی کابین ◀︎حداقل ۵۰lux  در تراز کف

اگر لامپ رشته‌ای استفاده شده ◀︎ حداقل دو عدد و موازی

شرایط کابین آسانسور متوقف در طبقه:

 • درب طبقه لولایی ◀︎ درب کابین باید باز باشد ◀︎ چراغ کابین باید روشن باشد.
 • درب کشویی اتوماتیک ◀︎ درب باید بسته باشد ◀︎روشنایی کابین می‌تواند خاموش شود.

مشخصات سیم بکسل آسانسور:

۱- نوع گال (Galle Type) با اتصالات موازی

۲- قطر حداقل ۸mm

۳- مقاومت:

   • یکسان ۱۷۷۰ یا ۱۵۷۰ N/mm۲
   • غیریکسان:
    • بیرونی ۱۳۷۰ N/mm۲
    • درونی ۱۷۷۰ N/mm۲

۴- حداقل دو رشته

نسبت قطر فلکه موتور به قطر سیم بکسل = حداقل ۴۰

نسبت حداقل بار گسیختگی بر حداکثر نیروی وارده = ضریب اطمینان

ضریب اطمینان زنجیر آویز ◀︎ حداقل ۱۰

ضریب اطمینان سیم بکسل:

 • سیستم محرکه با سه رشته طناب ◀︎ ۱۲
 • سیستم محرکه با دو رشته طناب ◀︎ ۱۶
 • سیستم محرکه وینچی ◀︎ ۱۲

شرایط اتصالات سیم بکسل:

 • مقاوم در برابر ۸۰% حداقل بار گسیختگی باشند.
 • حداقل دو بست داشته باشند.

کشش سیم بکسل چه میزان باشد ؟ (فشار ویژه)

 1. کابین با ۱۲۵% بار نامی بدون سرخوردگی در تراز طبقه متوقف شود.
 2. شوک ناشی از ترمز اضطراری (با بار یا بی بار) از شوک ضربه‌گیر بیشتر نشود.
 3. تست ترکشن را پاس کند. (قاب وزنه نشسته روی ضربه‌گیر ◀︎ کابین خالی بالا نرود)

شرایط سیم بکسل در آسانسور وینچی

 1. درام دارای شیار مارپیچ باشد.
 2. در موقعیت کابین روی ضربه‌گیر کاملاً‌ فشرده ◀︎ ۱/۵ دور از سیم بکسل هنوز باقی مانده باشد.
 3. درام الزاماً یک طبقه باشد.
 4. زاویه انحراف سیم بکسل نسبت به شیار کمتر از ۴  درجه باشد.

اگر چند ترمز ایمنی (پاراشوت) داریم، همگی باید تدریجی باشند.

فعال‌سازی پاراشوت توسط برق، هیدرولیک و پنوماتیک ممنوع است.

انواع پاراشوت کابین

 • اگر سرعت کمتر و مساوی ۰٫۶۳m/s ◀︎ آنی
 • اگر سرعت کمتر و مساوی ۱m/s ◀︎ آنی با اثر ضربه‌گیری
 • اگر سرعت بیشتر از ۱m/s ◀︎ تدریجی

انواع پاراشوت وزنه تعادل

 • گر سرعت کمتر و مساوی ۱m/s ◀︎ آنی
 • اگر سرعت بیشتر از ۱m/s ◀︎ تدریجی

اگر سرعت کمتر و مساوی ۱m/s ◀︎ پاراشوت وزنه تعادل یا ورنه تعادلی-کششی می‌تواند  توسط وسیله‌ای دیگر غیر از گاورنر فعال شود.

پاراشوت از نوع تدریجی ◀︎ ۱ gn > شتاب بازدارندگی سقوط کابین با بار نامی > ۰.۲ gn

شیب کف کابین در صورت عملکرد پاراشوت ◀︎ تا ۵% مجاز است (چه با بار یکنواخت توزیع شده چه بی بار)

سرعت عملکرد گاورنر حداقل ۱۱۵% سرعت نامی و حداکثر معادل مقادیر زیر است:

 • برای پاراشوت لحظه‌ای به جز غلتکی ◀︎ ۰٫۸m/s
 • برای پاراشوت غلتکی ◀︎۱m/s
 • برای پاراشوت لحظه‌ای با اثر ضربه‌گیر ◀︎ ۱٫۵m/s
 • برای پاراشوت تدریجی با سرعت کمتر و مساوی  ۱٫۵m/s ◀︎ ۱m/s
 • برای پاراشوت تدریجی با سرعت بیش از  ۱٫۲۵V+0.25/V ◀︎ ۱m/s

سرعت عملکرد گاورنر کابین < سرعت عملکرد گاورنر وزنه تعادل

این اختلاف کمتر از ۱۰% باشد.

نیروی کشش سیم بکسل گاورنر:

    • مقدار ۳۰۰N

OR

    • دوبرابر نیروی درگیر کردن پاراشوت

شرایط سیم بکسل گاورنر

 • گر   μ max = ۰.۲  ◀︎ نسبت حداقل بار گسیختگی طناب گاورنر به نیروی کشش طناب گاورنر برابر با حداقل ۸ باشد. این عدد ضریب اطمینان سیم بکسل گاورنر است.
 • قطر سیم بکسل گاورنر ◀︎ حداقل ۶mm
 • نسبت قطر دایره گام فلکه گاورنر به قطر نامی سیم بکسل = حداقل ۳۰ باشد.

فلکه گاورنر باید:

 • دارای شیار سخت‌کاری شده باشد.
 • شیار، زیر برش داشته باشد.

حداکثر خیز برای ریلراهنما با مقطع T:

 • در هر دو جهت ۵mm برای ریل راهنمای با ترمز ایمنی
 • در هر دو جهت ۱۰mm برای ریل راهنمای بدون ترمز ایمنی

اگر ریل راهنما پاراشوت دارد OR سرعت کمتر از ۴m/s  است ◀︎ ریل باید فولاد نورد شده باشد OR سطوح تماس ماشین‌کاری شده باشند.

آسانسور وینچی بایستی مجهز به ضربه‌گیر روی کابین باشد.

انواع ضربه‌گیر برای آسانسور وینچی

 • اگر  V  ۱ m/s  ◀︎ ضربه‌گیر ذخیره‌ساز انرژی با مشخصه خطی و غیرخطی
 • اگر   ۱m/s < V  ۱/۶ m/s    ◀︎ ضربه‌گیر ذخیره‌ساز انرژی با حرکت برگشتی میرا
 • هر سرعت نامی ◀︎ ضربه‌گیر مستهلک کننده انرژی

میزان کل فشردگی ضربه‌گیر ذخیره کننده انرژی با مشخصه خطی:

  ۲x(1.15 V)۲ / ۲gn = ۰.۱۳۸ V۲  ۰/۱۳۵ V۲

این عدد در هر صورت نباید از  ۶۵mm  کمتر باشد.

مشخصات ضربه‌گیرها

مشخصات ضربه‌گیر ذخیره‌ساز انرژی با مشخصه غیرخطی

 1. مقدار متوسط شتاب بازدارندگی سقوط با ۱۱۵% بار نامی از  ۱gn بیشتر نشود.
 2. شتاب بازدارندگی بیش از ۲/۵ gn بیش از ۰٫۰۴s طول نکشد.
 3. سرعت برگشت کابین از ۱m/s بیشتر نشود.
 4. عدم وجود تغییر شکل دائمی پس از برخورد.

فشردگی معادل ۹۰%  ارتفاع یعنی  ◀︎ ضربه‌گیر کاملاً فشرده

مشخصات ضربه‌گیر ذخیره‌ساز انرژی با حرکت برگشتی میرا: (پلی‌اورتان + فنر)

 1. مقدار متوسط شتاب بازدارندگی سقوط با ۱۱۵% بار نامی از  ۱gn بیشتر نشود.
 2. شتاب بازدارندگی بیش از ۲/۵ gn بیش از ۰٫۰۴s طول نکشد.
 3. سرعت برگشت کابین از ۱m/s بیشتر نشود.
 4. عدم وجود تغییر شکل دائمی پس از برخورد.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

میزان کل فشردگی ضربه‌گیر مستهلک کننده انرژی :

توقف با شتاب بازدارندگی معادل شتاب جاذبه و ۱۱۵% سرعت نامی ◀︎  ۰٫۰۶۷ V۲

 • اگرسرعت در هنگام تماس با ضربه‌گیر کم شود، می‌توانیم سرعت کاهش یافته را در فرمول بالا استفاده کنیم.

میزان فشردگی می‌تواند:

 • به نصف کاهش پیدا کند اگر V  ۴ m/s  و این مقدار در هر صورت از  ۰٫۴۲m کمتر نشود.
 • به یک سوم کاهش پیدا کند اگر V  ۴ m/s  و این مقدار در هر صورت از  ۰٫۵۴m کمتر نشود.

مشخصات ضربه‌گیرهای مستهلک کننده انرژی:

 1. مقدار متوسط شتاب بازدارندگی در سقوط آزاد با بار نامی از  ۱gn بیشتر نشود.
 2. شتاب بازدارندگی بیش از ۲/۵ gn بیش از ۰٫۰۴s طول نکشد.
 3. عدم وجود تغییر شکل دائمی پس از برخورد.

سطح سیال در ضربه‌گیر هیدرولیک باید قابل رویت باشد.

فواصل بین کابین و دیوار و 

فاصله ورق زیر کابین تا دیواره روبرو  ۰٫۱۵m

این فاصله می‌تواند ۰٫۲m باشد اگر:

 • ارتفاعش از ۰٫۵m بیشتر نشود.
 • درب کشویی عمودی وجود داشته باشد.

اگر درب کابین دارای قفل مکانیکی‌ای باشد که باز شدن فقط در منطقه بازشو ممکن شود، این فاصله محدود نمی‌شود.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

فاصله سیل تا سیل (کابین و طبقه)  ◀︎ حداکثر ۳۵mm

فاصله درب کابین با درب طبقه ◀︎ حداکثر ۰٫۱۲m

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

اگر درب کابین تاشو AND درب طبقه لولایی باشد  ◀︎ قراردادن توپی به قطر بیش از ۰٫۱۵m در هر شکافی بین درب‌های بسته نباید ممکن باشد.

فاصله کابین با وزنه تعادل (متحرک تا متحرک)◀︎ حداقل ۵۰mm

فاصله کابین با دیواره چاه (ثابت تا متحرک) ◀︎ حداقل ۲۰mm

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

حداکثر سرعت مجاز در آسانسور وینچی  ◀︎ ۰٫۶۳m/s

در آسانسور وینچی، استفاده از وزنه تعادلی-کششی مجاز نیست، اما وزنه تعادل مجاز است.

اگر حرکت دستی به سمت بالای کابین (با آزاد سازی ترمز) نیاز به نیرویی بیش از ۴۰۰N داشته باشد  ◀︎ نجات اضطراری برقی الزامی است.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

رواداری سرعت کابین آسانسور:

سرعت کابین آسانسور در حالت‌های:

 • حرکت به سمت پایین
 • با نصف بار نامی
 • در وسط مسیر
 • در فرکانس نامی
 • در ولتاژ نامی موتور

                                   نباید بیش از ۵% از سرعت نامی بیشتر شود.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

مدت زمان عملکرد وسیله محدودکننده زمان کارکرد موتور: (هر کدام که کمتر بود ملاک عمل قرار می‌گیرد)

 • ۴۵ ثانیه

OR

 • مدت زمان کل تراول + ۱۰ ثانیه (اگر تراول تایم کمتر از ۱۰ ثانیه بود، مقدار ۲۰ ثانیه را برای آن در نظر می‌گیریم.)

دقت همترازی کابین ◀︎ ۱۰mm±

دقت همترازی کابین در زمان بارگیری و تخلیه ◀︎ ۲۰mm±

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

درجه حفاظت فضای ماشین آلات  و فلکه‌ها ◀︎ IP2X

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

حداقل سطح مقطع هادی وسایل ایمنی برقی درب‌ها  ◀︎ ۰٫۷۵mm۲

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

تشریج جداسازی مثبت و منفی در استاندارد بازرسی آسانسور:

تشریج جداسازی مثبت و منفی در استاندارد بازرسی آسانسور

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

سرعت هم‌سطح‌سازی  ۰٫۸m/s

سرعت هم‌سطح‌سازی مجدد  ۰٫۳m/s

سرعت ریویزیون  ۰٫۶۳m/s

تنها دربی که می‌تواند به بیرون باز شود کدام است؟

تمامی درب‌ها و دریچه‌های چاه نباید به داخل چاه باز شوند مگر دریچه سقفی کابین (Min. ۰.۳۵ x ۰.۵ m) به شرطی که از تصویر کابین خارج نشود.

⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

آیا درب‌ها و دریچه‌های چاه می‌توانند از مقادیر مشخص شده در استاندارد بیشتر شوند؟

بله، عموماً ابعاد  درب‌ها و دریچه‌ها با حداقل گفته شده، به غیر ازدریچه بازدید چاه که ابعاد آن حداکثر m۰/۵x۰/۵ است.