بازرسی و تست چاه ارت۱۴۰۳/۴/۳۱ ۱۱:۵۷:۴۴

بازرسی و تست چاه ارت

استفاده از سیستم اتصال به زمین (ارت) نقش بسزایی در کاهش حوادث برق‌گرفتگی در صنعت دارد. شرکت بازرسی آستا به پشتوانه سال‌ها تجربه و با بهره‌گیری از کادری متخصص و تجهیزات پیشرفته خدمات بازرسی و تست چاه ارت را ارائه می‌نماید.
در جریان این بازرسی‌ها، ‌مقاومت چاه ارت و یا صاعقه‌گیر با دقت بسیار بالا اندازه‌گیری می‌شود و در صورت مناسب بودن مقاومت چاه ارت (متناسب با سیستم همبند) گواهینامه بازرسی مربوطه صادر می‌گردد. لازم به ذکر است که بازرسی سیستم همبند نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. برای مطالعه بیشتر در خصوص تست چاه ارت روی لینک بیشتر بدانیم کلیک کنید.

خدمات شرکت بازرسی آستـا در زمینه سیستم ارتینگ

تست چاه ارت

تست چاه ارت

آموزش تست چاه ارت

آموزش تست چاه ارت

انواع بازرسی ارتینگ

انواع بازرسی سیستم ارتینگ به شرح زیر می باشند. برای دریافت مشاوره در خصوص تست چاه ارت با کارشناسان شرکت بازرسی آستا تماس بگیرید.

تست چاه ارت

تست چاه ارت

تست سیستم ارتینگ

تست سیستم ارتینگ

تست صاعقه گیر

تست صاعقه گیر

تست همبندی چاه ارت

تست همبندی چاه ارت

هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت)

 • حفاظت و ایمنی جان انسان

 • حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

 • فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار

 • جلوگیری از ولتاژ تماسی

 • حذف ولتاژ اضافی

 • جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه

 • اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

 • کاهش افت ولتاژ و افت توان بر اثر عدم تعادل بار در سیستم

هدف از به کار بردن اتصال زمین (ارت)

تست چاه ارت

استاندارد بین المللی IEEE81 دستورالعملی ارائه کرده است که بعد از اجرای سیستم ارتینگ به هر روش (عمقی – سطحی – میله ای) باید توسط دستگاه اندازه گیری ارت سنج مقاومت اهمی سیستم ارتینگ سنجیده شود. به منظور حصول اطمینان از صحت کارکرد سیستم ارت در مقابل اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه ضروری‌ست مقاومت سیستم ارت به صورت سالانه اندازه گیری شود. این اضافه ولتاژ باعث صدمه دیدن دستگاه‌ها و افراد می‌شود. همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری نیز می‌توانند این مشکلات را ایجاد نمایند. برای مطالعه بیشتر در این زمینه، روی مقاله روش های تست چاه ارت کلیک کنید.

تست چاه ارت

تست سیستم ارتینگ

استاندارد بین المللی IEEE81 دستورالعملی ارائه کرده است که بعد از اجرای سیستم ارتینگ به هر روش (عمقی – سطحی – میله ای) باید توسط دستگاه اندازه گیری ارت سنج مقاومت اهمی سیستم ارتینگ سنجیده شود. به منظور حصول اطمینان از صحت کارکرد سیستم ارت در مقابل اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه ضروری‌ست مقاومت سیستم ارت به صورت سالانه اندازه گیری شود. این اضافه ولتاژ باعث صدمه دیدن دستگاه‌ها و افراد می‌شود. همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری نیز می‌توانند این مشکلات را ایجاد نمایند.

تست سیستم ارتینگ

تست صاعقه گیر

استاندارد بین المللی IEEE81 دستورالعملی ارائه کرده است که بعد از اجرای سیستم ارتینگ به هر روش (عمقی – سطحی – میله ای) باید توسط دستگاه اندازه گیری ارت سنج مقاومت اهمی سیستم ارتینگ سنجیده شود. به منظور حصول اطمینان از صحت کارکرد سیستم ارت در مقابل اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه ضروری‌ست مقاومت سیستم ارت به صورت سالانه اندازه گیری شود. این اضافه ولتاژ باعث صدمه دیدن دستگاه‌ها و افراد می‌شود. همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری نیز می‌توانند این مشکلات را ایجاد نمایند.

ایمنی تست چاه ارت

تست همبندی چاه ارت

استاندارد بین المللی IEEE81 دستورالعملی ارائه کرده است که بعد از اجرای سیستم ارتینگ به هر روش (عمقی – سطحی – میله ای) باید توسط دستگاه اندازه گیری ارت سنج مقاومت اهمی سیستم ارتینگ سنجیده شود. به منظور حصول اطمینان از صحت کارکرد سیستم ارت در مقابل اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه ضروری‌ست مقاومت سیستم ارت به صورت سالانه اندازه گیری شود. این اضافه ولتاژ باعث صدمه دیدن دستگاه‌ها و افراد می‌شود. همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری نیز می‌توانند این مشکلات را ایجاد نمایند.

تست همبندی چاه ارت

آموزش تست چاه ارت

دوره های آموزشی شرکت بازرسی آستا در زمینه تست چاه ارت به شرح زیر می باشند.

ایمنی سیستم ارتینگ

ایمنی سیستم ارتینگ

۶ نکته مهم اجرایی بازرسی فنی و تست چاه ارت

 • در تست چاه ارت فاصله مناسب جهت کوبیدن میل جریان باید به گونه‌ای انتخاب شود که حوزه مقاومتی آن با حوزه مقاومتی الکترود زمین تداخل نداشته باشد. توصیه می‌شود در بازرسی فنی و تست چاه ارت این فاصله از ۵ برابر بزرگترین بعد الکترود زمین کوچکتر نباشد.

 • توصیه می‌شود در هنگام تست چاه ارت الکترود زمین، میل جریان و میل ولتاژ در یک راستا و به صورت خطی چیدمان شوند.

 • در صورت وجود موانع در هنگام بازرسی فنی و تست چاه ارت و فراهم نبودن فاصله کافی جهت کوبیدن میل‌ها در یک راستا، چیدمان میل‌ها به صورت مثلثی اجرا شود.

 • برای تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین گسترده، نیاز به استفاده از سیم‌های بلند برای اتصال به میل‌های جریان ولتاژ وجود دارد. سیم‌های بلند احتمال بروز خطای ناشی از تداخل الکترومغناطیس را بالا می‌برند. همچنین در مواردی که محدودیت‌هایی در کوبیدن میل ولتاژ در چیدمان خطی میل ها به وجود می آید، توصیه می‌شود در تست چاه ارت از روش ۱۸۰/۹۰  استفاده شود .

 • برای بهبود کیفیت تست چاه ارت و آزمون اندازه گیری مقاومت پیشنهاد می‌شود مقداری آب نمک در اطراف میل جریان و میل ولتاژ به خاک ریخته شود. توجه شود که این عمل برای الکترود زمین تحت آزمون ممنوع است.

 • سیم‌های رابط بین دستگاه و میل‌ها باید به طور کامل از روی قرقره‌ها باز شوند. این سیم‌ها  بایستی به صورت باز شده روی زمین رها شوند. دقت شود که سیم‌های رابط در هنگام تست چاه ارت تشکیل حلقه ندهند.

عوامل ایجاد خطا در تست چاه ارت و اندازه گیری‌ها

عوامل متعددی ممکن است باعث ایجاد خطا در اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و تست چاه ارت شوند. در ادامه به مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود. این عوامل عبارتند از:

 1. اجرام فلزی مدفون در خاک
 2. جریان‌های سرگردان ناشی از منابع مختلف AC و DC
 3. نزدیکی بیش از حد میل جریان به الکترود زمین آزمون
 4. خطای دستگاه‌های اندازه‌گیری
 5. خطای اپراتور در بازرسی فنی و تست چاه ارت
 6. به کارگیری دستگاه یا روش اندازه گیری نامناسب در تست چاه ارت
تست چاه ارت

ایمنی تست چاه ارت

ایمنی تست چاه ارت
 • کلیه اندازه‌گیری‌ها و تست چاه ارت باید توسط فرد یا افراد کار آزموده و ماهر انجام شود.
 • انجام اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی سیستم اتصال زمین در روزهای طوفانی، بارانی یا مواقعی که احتمال وقوع صاعقه باشد، مجاز نیست.
 • استفاده از لوازم حفاظت فردی مانند دستکش عایق و کفش کار مناسب در هنگام تست چاه ارت و اندازه گیری الزامی است.
 • جهت انجام تست ارت و آزمون از تجهیزاتی استفاده شود که استاندارد IEC-61010 را برای ایمنی و استاندارد IEC-61557 را برای کارایی، دارا باشند.
 • مسیر تست و بازرسی چاه ارت و آزمون باید به نحوی انتخاب شود که خطرات احتمالی به حداقل برسد. در این راستا بهتر است مسیر انتخابی با خیابان‌های پر رفت و آمد یا پیاده‌رو‌های شلوغ تلاقی نداشته باشد. در این مسیرها از علائم و نشانه‌های مناسب حین بازرسی فنی و تست چاه ارت استفاده شود.
 • فرد کار آزموده و ماهر همواره باید در ارتباط با افرادی باشد که در محل چاه ارت حضور دارند و قرار است میل های آزمون را در نقاط دور جابه جا نمایند.
 • قطع برق تاسیسات (حتی پست برق) ممکن است منجر به بی برق شدن سیستم زمین نشود. زیرا ولتاژ می‌تواند از طریق پست های مجاور (با استفاده از نول فشار ضعیف، شیلد کابل ها و غیره) به خاطر کلید زنی یا وقوع خطا در آن به سیستم زمین منتقل شود. به همین دلیل قبل از اقدام به تست چاه ارت و اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود‌های زمین باید نسبت به سنجش ولتاژ های سرگردان روی سیستم زمین و قابل قبول بودن آن اطمینان حاصل نمود.
 • پیش از جدا کردن یک الکترود از سیستم زمین باید از عدم وجود جریان‌های بزرگ در آن اطمینان حاصل نمود.
 • نباید تمامی الکترودهای زمین یک سیستم را هنگام تست چاه ارت یک جا قطع نمود. مگر آن‌که تاسیسات مربوطه از قبل به طور کامل بی برق شده باشند.

استاندارد بازرسی ارت

بازرسی فنی و تست چاه ارت بر اساس ماده ۱۳-۲-۵ انجام می‌شود. بر این اساس تاسیسات الکتریکی را باید قبل از شروع بهره برداری یا پس از هر تغییر عمده در آن آزمود تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان حاصل شود.

روال بازرسی چاه ارت و دریافت گواهی سلامت

در صورت نیاز به بازرسی چاه ارت و دریافت سرتیفیکیت چاه ارت یا گواهی سلامت ، مشخصات فنی دستگاه، تعداد و محل بازرسی را به شرکت بازرسی آستا اعلام کنید. سپس از طرف شرکت آستا پیش فاکتور دریافت می‌کنید.‌ موافقت کارفرما در خصوص پیش فاکتور بایستی به صورت کتبی یا شفاهی به شرکت اعلام شود. پس از اعلام موافقت و پرداخت پیش فاکتور (بر اساس الزامات INSO-ISO-IEC 17020)، در سریع ترین زمان ممکن بازرس متخصص به پروژه اعزام شده و کار بازرسی و کلیه تست های مورد نیاز انجام خواهد شد.
اگر دستگاه‌ مورد بازرسی بر اساس استاندارد مربوطه هیچ عدم انطباقی نداشت، گواهینامه بازرسی چاه ارت را دریافت خواهید کرد. در غیر این صورت گزارش عدم انطباق تصویری با شرح تمام جزییات (طبق نمونه) برای کارفرما ارسال می شود. برای رفع عدم انطباق دو ماه فرصت دارید. در صورت وجود عدم انطباق، بازرسی دوم آستا همیشه رایگان است.

مراحل بازرسی جرثقیل

نمونه گواهی سلامت بازرسی چاه ارت

نمونه گزارش عدم انطباق

نمونه گواهی سلامت بازرسی چاه ارت

مقالات

سوالات متداول

تست چاه ارت چیست؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۵:۵۲:۳۵
آیا بازرسی و مقاومت سنجی چاه ارت الزامی است؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۶:۱۳:۱۷

ماده ۲۲ آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی:

کارفرما مکلف به اخذ تاییدیه سالیانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین (الکترود ارت – دستگاه ها- همبندی ها و دیگر تجهیزات و متعلقات) از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

الزام تست چاه ارت در کدام استاندارد آمده است؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۶:۰۹:۲۸

ماده ۲۲ آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی:

کار فرما مکلف به اخذ تاییدیه سالیانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین ( الکترود ارت – دستگاه ها- همبندی ها و دیگر تجهیزات و متعلقات ) از وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

تست چاه ارت چه کاربردی دارد؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۵:۵۶:۰۲
مقاومت چاه ارت بر اساس استاندارد چقدر باشد؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۵:۵۷:۰۳
مقاومت چاه ارت ساختمان مسکونی چقدر باشد؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۵:۵۷:۴۲
اتصال زمین با اتصال زمین مؤثر چه تفاوتی دارد؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۶:۰۴:۴۶

بر اساس آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی:

اتصال زمین: هرگونه اتصال هادی عمدی یا تصادفی یک مدار الکتریکی یا تجهیزات به زمین یا به برخی بدنه های هادی که به جای زمین (ارت) عمل می کنند، حکم زمین را دارد.

اتصال زمین مؤثر: اتصال به زمین عمدی از طریق یک اتصال زمین یا اتصالاتی با امپدانسی به حد کافی پایین بوده که ظرفیت مناسب برای حمل جریان را دارد تا از ایجاد ولتاژهایی که ممکن است منجر به ایجاد خطر برای تجهیزات متصل به آن یا افراد می شود، جلوگیری نماید .

آیا می توان از سیم نول به عنوان ارت استفاده نمود؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۶:۰۸:۵۸

ماده ۳۸ آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها منتشر شده توسط وزارت کارو امور اجتماعی:

استفاده از سیم ارت به جای سیم نول و بالعکس تحت هر شرایطی ممنوع است.

آیا استفاده از کلید محافظ جان، نیاز به اتصال ارت را مرتفع می سازد؟۱۴۰۰/۹/۲۵ ۶:۲۴:۰۰

استفاده از کلید محافظ جان (RCD) به عنوان جایگزین سیستم اتصال به زمین برای حفاظت در برابر برق گرفتگی ممنوع است و فقط به عنوان حفاظت مضاعف می توان از آن ها استفاده نمود؛ مگر در مواردی که در این آیین نامه به صراحت بیان شده است.

Go to Top