نظرسنجی

لطفا جهت ارزیابی کیفیت خدمات شرکت آستا، فرم زیر را پر نمایید.

نحوه برخورد بازرسان چگونه بود؟(Required)
نحوه برخورد و ارتباط کارکنان اداری(Required)
حضور به موقع تیم بازرسی(Required)
سرعت انجام بازرسی(Required)
پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات(Required)
پیگیری رفع عدم انطباق ها(Required)
هزینه های مربوطه(Required)
تحویل به موقع نتایج یازرسی(Required)
میزان مسئولیت پذیری و وجدان کاری بازرسان(Required)
صحت و کیفیت بازرسی(Required)
کیفیت و کارا بودن گزارشات و گواهینامه های بازرسی(Required)