نظرسنجی

لطفا جهت ارزیابی کیفیت خدمات شرکت آستا، فرم زیر را پر نمایید.

نحوه برخورد بازرسان چگونه بود؟ضروری
نحوه برخورد و ارتباط کارکنان اداریضروری
حضور به موقع تیم بازرسیضروری
سرعت انجام بازرسیضروری
پاسخگویی به سوالات و رفع ابهاماتضروری
پیگیری رفع عدم انطباق هاضروری
هزینه های مربوطهضروری
تحویل به موقع نتایج یازرسیضروری
میزان مسئولیت پذیری و وجدان کاری بازرسانضروری
صحت و کیفیت بازرسیضروری
کیفیت و کارا بودن گزارشات و گواهینامه های بازرسیضروری