واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری

(بخش اول)

(A)

      ACS: Automatic Crane Stopper                              توقف خودکار جرثقیل

      Aerial Work Platforms                                                    سکوهای کار هوایی

      Air Powered Hoist                                                              بالابر موتوری بادی

      Anti -Two Blocking ATB                                                  قطع‌کن الکتریکی

      Anti-Skid                                                                                  سطوح غیرلغزنده

      API                                                                                           انستیتو نفت آمریکا

      ASME                                                                        انجمن مهندسین مکانیک امریکا

      Automatic crane                                                                   جرثقیل خودکار

(B)

       Banks man                                                                       علامت ده

       Basket                                                                  بستن بار به روش سبدی

       Bog mat                                                                     کف پوش فلزی

       Boom                                                                             بوم ـ دکل اصلی

       Boom Angle                                                                      زاویه بوم

       Boom Length                                                                     طول بوم

       Boom stops                                                                     نگهدارنده بوم

       Boom truck                                                         جرثقیل نصب روی کامیون

       Brake                                                                                             ترمز

       Brake lining                                                                       لنت ترمز

       Bridge                                                                                             پل

       BS                                                                                    استاندارد انگلیس

       Bumper                                                                                 ضربه‏گیر

(C)

       C.G: Center Of Gravity                                              مرکز گرانش بار

       Cab-operated crane                                                  جرثقیل کابین‌دار

       Cantilever gantry crane                            جرثقیل دروازه‌ای ستونی

       Carrier                                                                                               کشنده

       CCTV: Closed Circuit Television                    دوربین‌های مدار بسته

       Center of  rotation                                                              مرکز چرخش

       Certificate                                                                           گواهی‌نامه

       Chain Block                                                                          قرقره زنجیر

       Chain Block                                                             قرقره زنجیر ـ چین بلاک

       Chain Sling                                                                      زنجیر باربرداری

       Choker                                                                     بستن بار به روش خفتی

       Clamps                                                                                          گیره‌ها

       Clutch                                                                                              کلاچ

       Confined space                                                   فضای بسته یا محدود

       Construction crane                                          جرثقیل‌های ساختمانی

       Cooling System                                                  سیستم خنک‌کننده

       Counterweight /Ballast                                         وزنه تعادلی

       Crane                                                                                جرثقیل – جراثقال

       Crane Load Chart                                                    جدول بار جرثقیل

       Crane Setup                                                                    نصب جرثفیل

       Critical lifting                                           باربرداری در شرایط خاص (بحرانی)

(D)

       Danger Zone                                                                 محدوده خطر

       Dead End                                                                           قسمت مرده

       Dismantle                                                           برچیدن یا باز کردن جرثقیل

       DOE                                                                                      وزارت انرژی آمریکا

       Drum                                                                                                     درام

       Dynamic Load                                                                  وزن دینامیک

(E)

       Earth System                                                                        سیستم ارت یا اتصال زمین

       ELCB: Earth Leakage Circuit Breaker                کلید قطع‌کننده نشتی جریان

       Electrical Powered Hois                                                                بالابر موتوری ‌برقی

       Erection                                                                                                 برپایی یا نصب جرثقیل

       ERP: Emergency Response Plan                برنامه واکنش در شرایط اضطراری

       ESD: Emergency Shut down Device                           دکمه توقف اضطراری

       Evacuate                                                                                                           فرار و تخلیه

       Extension boom                                                                                        بوم افزایشی

       Eye Bolt                                                                                        پیچ گوشواره‌ای ـ پیچ حلقه‌دار

(F)

       Filter                                                                                                   صافی

       Flagman                                                                                      پرچم‌دار

       Flat Top Tower Crane                                           جرثقیل برجی سر صاف

       Floating Crane                                                                        جرثقیل شناور

       Floor-operated crane                                                 جرثقیل پایه‌دار زمینی

       Foot Brake                                                                                     ترمز پایی

       Front stabilizer                                                                     جک تعادلی جلو

       Fully Extended                                                جک تعادلی درحالت کاملاً بیرون‌آمده

(G)

       Gantry crane                                                                    جرثقیل دروازه‌ای

       Gross Load                                                                          وزن  ناخالص

       Guarding                                                                               حفاظ‌گذاری

(H)

       Hammerhead Tower Crane                         جرثقیل برجی سر چکشی

       Hand Signal                                                                              علائم دستی

       Hand Tools                                                                                ابزار دستی

       heavy lifting                                                                           باربرداری سنگین

       Hoist                                                                                                         بالابردن

       Hook                                                                                                               قلاب

       Housekeeping                                                                                   نظم وترتیب

       Human Error                                                                                    اشتباه انسان

(I)

       Industrial  crane                                                                      جرثقیل‌های صنعتی

       Initial Inspection                                                                       بازرسی مقدماتی

(J)

       Jib                                                                                                                بوم کمکی

       Jib crane                                                                                            جرثقیل بازویی

       Jib mast                                                                               دکل نگهدارنده بوم کمکی

       Joy stick                                                                                      اهرم عملگر چندکاره

       JSA: Job Safety Analysis                                                    آنالیز ایمنی شغل

(K)

       Knuckle Boom/Articulating crane                                       جرثقیل بوم مفصلی

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستـــــــا تنها شرکت دارنده هر ۳ مجوزبازرسی از مرکز تائید صلاحیت ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار در ایران

  • ارائه دهنده خدمات بازرسی و صدور گواهی سلامت تاور کرین ، انواع جرثقیل ها ، کلایمر ، بالابر کارگاهی ، لیفتراک ، دیگ بخار و مخازن تحت فشار ، سیستم ارتینگ و چاه ارت
  • ارائه دهنده خدمات آموزشی اپراتور تاور کرین و ریگری همراه با صدور گواهینامه

با ما تماس بگیرید : ۴۴۲۸۲۹۰۴-۰۲۱

!Your trusted associate, asta