آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل چهاردهم

در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین داربست های موقت و سازه های فلزی پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین کاروان های مسافرتی و توقفگاه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل چهاردهم – اتصال به زمین کاروان های مسافرتی و توقفگاه آنها

ماده ۱۷۰- با توجه به خطرات خاص استفاده از کاروان‌ها، استفاده از سیستم‌های  PME  در منابع تغذیه کاروان‌ها ممنوع است.

ماده ۱۷۱- سیستم اتصال به زمین ساختمان‌های ثابت که در محل توقفگاه کاروان‌ها وجود دارد، طبق روش معمول است و بهتر است سیستم TN-C-S استفاده شود.

تبصره: کاروان های نصب ثابت که برای جابجا شدن پیش بینی نمی‌شوند، ساختمان ثابت به حساب می‌آیند.

شکل (۹) روش تغذیه دستگاه‌های الکتریکی موجود در محل استقرار کاروان را نشان می‌دهد.

شکل ۹:روش تغذیه دستگاه های الکتریکی محل استقرار کارروان

یادآوری: ممکن است حداکثر شش پریز خروجی با یک RCD محافظت شوند.

ماده ۱۷۲- سیم های اتصال به زمین مدار در کاروان‌ها، یعنی سیم‌هایی که ترمینال اتصال به زمین پریز‌های خروجی کاروان را به ترمینال اصلی اتصال به زمین وصل می کنند(مانند سیم حفاظتی کابل زیرزمینی یا سیم حفاظتی دوبل در یک خط هوایی)، باید استحکام و یکپارچگی الکتریکی بالایی برخوردار باشند.

ادامه مطلب

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل پانزدهم

شرکت بازرسی آستا با در اختیار داشتن پرسنل با دانش فنی به روز و تجربه طولانی در زمینه تست چاه ارت، سیستم ارت و صاعقه گیر. آمادگی خود را برای ارائه کلیه خدمات بازرسی در سراسر کشور اعلام می دارد.

با ما تماس بگیرید.

۷۰۰۰ ۴۹۱۹ ۰۲۱