خدیجه دهقان زاده_تیم آستا

خدیجه دهقان زاده

سمت

کارشناس و بازرس

اطلاعات تماس

  • مسلط به AutoCad
  • مسلط به ۳d max
  • مسلط به Photoshop
  • مسلط به Corel Draw
  • آشنایی و کار با مجموعه office
  • طرح گرافیک رایانه
  • کارشناسی جغرافیایی انسانی_برنامه ریزی شهری