سقوط تاور کرین

//برچسب:سقوط تاور کرین

چند نکته مهم ایمنی در خصوص استفاده از لیفتراک

۱۳۹۴-۹-۲۹ ۲۱:۰۵:۵۱ +۰۳:۳۰

چند نکته مهم ایمنی در خصوص استفاده از لیفتراک ۱ [...]

چند نکته مهم ایمنی در خصوص استفاده از لیفتراک ۱۳۹۴-۹-۲۹ ۲۱:۰۵:۵۱ +۰۳:۳۰

نکات کلیدی در بازرسی و صدور گواهی سلامت تاور کرین

۱۳۹۴-۹-۲۷ ۱۳:۵۲:۰۱ +۰۳:۳۰

نکات کلیدی در بازرسی و صدور گواهی سلامت تاور کرین [...]

نکات کلیدی در بازرسی و صدور گواهی سلامت تاور کرین ۱۳۹۴-۹-۲۷ ۱۳:۵۲:۰۱ +۰۳:۳۰

موارد ایمنی در استفاده از جرثقیل برجی – تاور کرین

۱۳۹۴-۹-۲۲ ۱۰:۱۷:۵۶ +۰۳:۳۰

موارد ایمنی در استفاده از جرثقیل برجی - تاور کرین [...]

موارد ایمنی در استفاده از جرثقیل برجی – تاور کرین ۱۳۹۴-۹-۲۲ ۱۰:۱۷:۵۶ +۰۳:۳۰

قطعات تشکیل دهنده جرثقیل برجی – تاور کرین tower crane

۱۳۹۴-۹-۲۱ ۱۴:۴۹:۱۶ +۰۳:۳۰

قطعات تشکیل دهنده جرثقیل برجی - تاور کرین tower crane [...]

قطعات تشکیل دهنده جرثقیل برجی – تاور کرین tower crane ۱۳۹۴-۹-۲۱ ۱۴:۴۹:۱۶ +۰۳:۳۰

سقوط تاور کرین در چیتگر و علت واژگونی آن

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۱ +۰۳:۳۰

سقوط تاور کرین در چیتگر و علت واژگونی آن سقوطی [...]

سقوط تاور کرین در چیتگر و علت واژگونی آن ۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۱ +۰۳:۳۰