سقوط تاور کرین در چیتگر و علت واژگونی آن

سقوطی دیگر که منجر به مرگ اپراتور دستگاه گردید !

روز جمعه ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳ ، جرثقیل برجی (Tower Crane) در چیتگر سقوط کرد که متاسفانه باعث کشته شدن اپراتور دستگاه گردید.

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد این تاور کرین در روز قبل از حادثه افزایش ارتفاع داده است که به علت پوسیده بودن اتصالات پیچ و مهره در ناحیه قطعه ارتفاعی و پاره شدن سیم بکسل کالسکه (Trolley) در اولین باربرداری بعد از تغییر ارتفاع، واژگون شده که به غیر از خرابی های به جای گذاشته باعث مرگ اپراتور جرثقیل نیز شده است.
سقوط تاور کرین در چیتگر

سقوط تاور کرین در چیتگر و علت واژگونی آن

آتی سازان تاسیسات ایرانیان