بازرسی جوش | انواع آن، حساسیت و ضرورت انجام بازرسی

بازرسی جوش تولید قطعات مختلف (مانند تولید مخزن، تولید سازه و …) یکی از هدف های اصلی صنایع مختلف است. در دنیای صنعت روش‌های مختلفی برای تولید قطعات وجود دارد که به آنها روش‌های تولید گفته می‌شود. ماشین‌کاری، ریخته‌گری، [...]