سینا هاشمی_ تیم آستا

سینا هاشمی

سمت

مدیر شعبه بجنورد

اطلاعات تماس

 • اصول بازرسی چشمی اتصالات جوشی vt
 • بازرس فنی آسانسور
 • طراحی نیروگاه خورشیدی
 • نرم افزار solid work
 • cnc
 • solar system instalation
 • fatigue and fracture
 • بازرسی به روش مایع نافذ pt
 • بازرسی آسانسور الکتریکی براساس استاندارد ۶۳۰۳-۱
 • نرم افزار solid work
 • اپراتور cnc فرز
 • کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک
 • کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی