Home|بازرسی جرثقیل|جدول بار جرثقیل

جدول بار جرثقیل

جدول بار جرثقیل و  آشنایی با نحوه استفاده از آن تاثیر عمده‌ای در کاهش حوادث باربرداری در صنعت لیفتینگ دارد. هر جرثقیل یک جدول بار دارد که به صورت خلاصه ظرفیت باربرداری آن جرثقیل را در ارتفاع و شعاع‌های کاری متفاوت مشخص می کند. جزئیات و ویژگی های آن را بیان می کند و نشان می دهد که چگونه با تغییر شعاع کاری و زاویه، ظرفیت های بالابری تغییر می کند.اگر به عنوان مسئول عملیات باربرداری و اپراتور، جدول بار جرثقیل را به درستی بررسی نکنید و یا با نحوه استفاده از آن آشنایی کامل نداشته باشید، ممکن است خود و همه افراد حاضر در پروژه و همچنین تجهیزات باربرداری را با مخاطرات جدی روبرو نمایید.

نحوه خواندن جدول بار جرثقیل

پیش از استفاده از هر مدل جرثقیل، بایستی جدول بار همان مدل را بررسی نمایید. . اگرچه تسلط به جدول بار جرثقیل نیاز به مهارت و تجربه بالایی دارد، ما در اینجا به طور خلاصه به آموزش خواندن یک نمونه جدول بار جرثقیل می پردازیم. برای اینکار از جدول بار جرثقیل بوم تلسکوپی TEREX RT555 با حداکثر ظرفیت ۵۵ تن استفاده شده است.

ابعاد و وزن

این بخش شامل اطلاعاتی از قبیل ابعاد، وزن کلی جرثقیل و اطلاعات مربوط به جابجایی جرثقیل موبایل می‌باشد. در این جدول وزن کلی جرثقیل در ستون اول و وزن بار روی محور جلو و عقب بسته به نوع تجهیزات کمکی روی جرثقیل در ستون های بعدی آورده شده است.

جدول بار جرثقیل

محاسبه بار جرثقیل

در این جدول ظرفیت باربرداری در حالتی که از وزنه تعادل ۱۴,۲۰۰ lbs استفاده شده درج شده است. اعداد ثبت شده در سمت چپ جدول، شعاع کاری (فاصله ی مرکز ثقل جرثقیل از مرکز ثقل بار) و اعداد بالا طول بوم جرثقیل هستند.

جدول بار جرثقیل

مثال: اگر باری که قصد جابجایی آن را دارید در فاصله ۲۵ فوت ( ۷٫۶۲ متر ) از مرکز ثقل جرثقیل قرار دارد به جدول بالا مراجعه کرده و از ستون سمت چپ شعاع کاری متناظر با آن را پیدا کرده و سپس بیشترین ظرفیت نظیر آن را در سطر مقابل بیابید، که در این جدول عدد ۴۱,۶۰۰kg می‌باشد. عدد به دست آمده بدان معناست که این جرثقیل در شعاع کاری ۲۵ فوت و با طول بوم ۶۵ فوت قادر به بلند کردن حداکثر عدد ۴۱,۶۰۰kgکیلوگرم بار می‌باشد.

محدوده بالابری

محدوده‌ی بالابری نیز به مانند ظرفیت بالابری حائز اهمیت بوده و معمولاً در اکثر جداول بار موجود است. این محدوده نشان می دهد چه طولی از بوم برای بلند کردن بار در یک شعاع و ارتفاع مشخص نیاز خواهد بود.

جدول بار جرثقیل

مثال: می خواهید باری را از شعاع کاری ۳۰ فوت برداشته و به بالای ساختمان در ارتفاع ۶۵ فوت ( ۱۹٫۸۲ متری ) انتقال دهید. با استفاده از جدول محدوده های بالابری میبینید که بوم را باید به میزان ۶۵ فوت باز کنید.

زوایای بالابری

این قسمت از جدول بار جرثقیل بیشترین مقدار بالابری را زمانی که از بوم کمکی استفاده می شود، نشان می دهد.

جدول بار جرثقیل

بالابری ها با طول بوم کمکی ۳۳ و ۵۷ فوت ( در حالی که بوم اصلی به مقدار ۱۱۰ فوت باز شده است ) نمایش داده شده است. با زوایای بالابری بیشتر، مقدار ماکزیمم ظرفیت بالابری کاهش می یابد. در جرثقیل بوم تلسکوپی، می توان به صورت اتوماتیک از داخل کابین اپراتور، زاویه را تنظیم کرد. در جرثقیل بوم خشک مطمئنا این زاویه ثابت است.

جرثقیل در حال حرکت

این جدول، ظرفیت های بالابری را در حالت باربرداری و حرکت جرثقیل نشان می دهد. در این جدول شعاع کاری به همراه طول بوم آورده شده و ظرفیت باربرداری متناظر با هریک در حالت ایستا و حرکت جرثقیل ذکر شده است.

جدول بار جرثقیل

ثبت نام دوره های بازرسی جرثقیل

برای مطالعه و آشنایی بیشتر با دوره های مربوطه (آموزش بازرسی انواع جرثقیل ،آموزش ایمنی ،اپراتوری و بازرسی جرثقیل سقفی و دروازه ای، آموزش ریگری ( کمک اپراتور جرثقیل)،آموزش ایمنی ، اپراتوری و بازرسی جرثقیل برجی ( تاورکرین)، آموزش ایمنی ، اپراتوری و بازرسی جرثقیل موبایل) کلیک کنید.

برای ثبت نام در هر کدام از دوره ها به لینک زیر بروید.

آشنایی با دوره ها
ثبت نام در دوره ها

آشنایی با اصطلاحات جرثقیل

۱- بار اسمی نهاییTotal rated load

ماکزیمم باری است که در طول بوم و شعاع کار مورد نظر برای باربرداری مجاز شده است. وزن هوک و دیگر ابزارهای باربرداری به عنوان قسمتی از بار محسوب می شود.

۲- بار اسمیRated load

باری است که بایستی بالا برده شود که از کم کردن وزن هوک و دیگر ابزارهای باربرداری از باراسمی نهایی به دست می آید.

۳- ظرفیت باربرداریLifting capacity

ماکزیمم بار اسمی نهایی است که جرثقیل قادر به بلند کردن آن باشد.

۴- شعاع کارWorking radius

فاصله افقی در سطح زمین از مرکز سوئینگ جرثقیل تا خط عمودی از مرکز بار می باشد.

ماکزیمم شعاع کار، ماکزیمم شعاع کاریست که جرثقیل در آن قادر به باربرداری باشد.

۵- ارتفاع باربرداریLifting height

فاصله عمودی از سطح زمین تا هوک جرثقیل می باشد.

۶- طول بومBoom length

فاصله محوری بین پین اتصال ته بوم و پین اتصال قرقره سر بوم می باشد.

۷- زاویه باربرداریElevation angle

زاویه بین مرکز بوم با خط افق می باشد.

۸- طول جیبJib length

فاصله محوری بین پین اتصال قرقره سر بوم و پین اتصال قرقره روی سر جیب می باشد.

۹- زاویه آفست جیبJib offset angle

زاویه بین مرکز بوم و مرکز جیب می باشد.

۱۰- سرعت باز شدن بومBoom extension speed

بیشترین سرعت باز شدن تلسکوپ بوم می باشد.

۱۱- سرعت افزایش زاویه بومBoom elevation speed

زمانی که لازم است تا بوم با کمترین طول از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه خود برسد.

۱۲- سرعت پیچیده شدن سیم بکسلsingle line speed – winding upspeed

بیشترین سرعت پیچیده شدن سیم بکسل در یک دقیقه بر روی درام می باشد.

۱۳- سرعت هوکHook speed

ماکزیمم سرعت بالا رفتن هوک در دقیقه می باشد. سرعت هوک از تقسیم سرعت سیم بکسل بر تعداد لای آن بدست می آید.

۱۴- سرعت سوئینگSwing speed

بیشترین تعداد گردش دستگاه بر دقیقه می باشد.

۱۵- بیشترین عکس العمل جک در عملیات Maximum jack reaction inoperation

بیشترین فشار در نقطه اتکا جرثقیل بر روی زمینمحل استقرار جک های پایه می باشد، هنگامی که جرثقیل با حداکثر بار خود، سوئینگ کند. هنگامی که جک های پایه کاملا باز شده باشند، این مقدار به عنوان ماکزیمم عکس العمل جک نامیده می شود. زمینی که جک های پایه بر روی آن مستقر می شود باید برای این منظور آماده شده باشد.

۱۶- مرکز ثقل center of gravity

نقطه ای از جسم که به عنوان مرکز وزن آن محسوب می شود که معمولا در اجسام متقارن در وسط آن می باشد و اگر این نقطه زیر قلاب جرثقیل قرار بگیرد بار بصورت تراز بلند می شود. مرکز ثقل بارها معمولا با علامت CG نمایش داده می شود.

برای دریافت مشاوره در خصوص بازرسی انواع جرثقیل و تجهیزات بالابری، صدور گواهینامه سلامت و دوره‌های بازرسی جرثقیل با کارشناسان شرکت بازرسی آستا تماس بگیرید.

۰ ۰ ۰ ۷ ۹ ۱ ۹ ۴ ۱ ۲ ۰