جرثقیل

/جرثقیل

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل دپارتمان آموزشی شرکت مهندسی و [...]

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

بازرسی جرثقیل موبایل – بخش دوم

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۹ +۰۳:۳۰

بازرسی جرثقیل موبایل - بخش دوم در نوشته بازرسی جرثقیل موبایل - بخش [...]

بازرسی جرثقیل موبایل – بخش دوم۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۹ +۰۳:۳۰

سقوط جرثقیل خزشی درمحله منهتن شهر نیویورک

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۰ +۰۳:۳۰

سقوط جرثقیل خزشی در محله منهتن شهر نیویورک حادثه واژگونی [...]

سقوط جرثقیل خزشی درمحله منهتن شهر نیویورک۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۰ +۰۳:۳۰

تاور کرین ایمن چیست ؟

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۱ +۰۳:۳۰

تاورکرین ایمن انطباق طراحی، ساخت و کارکرد جرثقیل‏ ها با [...]

تاور کرین ایمن چیست ؟۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۱ +۰۳:۳۰