دیگ بخار

/برچسب: دیگ بخار

بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد ملی ISIRI 4231

۱۳۹۸-۲-۱۶ ۰۶:۱۶:۴۹ +۰۴:۳۰

بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد ملی ISIRI 4231 انجام [...]

بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد ملی ISIRI 4231۱۳۹۸-۲-۱۶ ۰۶:۱۶:۴۹ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دیگ بخار و آب داغ

۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۴:۲۴:۵۵ +۰۴:۳۰

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستا دوره آموزش تخصصی طراحی [...]

کارگاه آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دیگ بخار و آب داغ۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۴:۲۴:۵۵ +۰۴:۳۰

دیگ بخار و دیگ های آبگرم | آیین نامه حفاظتی وزارت کار

۱۳۹۸-۲-۲۵ ۱۲:۳۰:۵۵ +۰۴:۳۰

دیگ بخار، تعاریف و اصطلاحات دیگ بخار و مولد آب‌گرم [...]

دیگ بخار و دیگ های آبگرم | آیین نامه حفاظتی وزارت کار۱۳۹۸-۲-۲۵ ۱۲:۳۰:۵۵ +۰۴:۳۰

بازرسی مخازن تحت فشار | اهمیت ایمنی و بازرسی

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۹:۰۸:۴۰ +۰۴:۳۰

بازرسی مخازن تحت فشار و نقش آن در ایمنی بازرسی [...]

بازرسی مخازن تحت فشار | اهمیت ایمنی و بازرسی۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۹:۰۸:۴۰ +۰۴:۳۰

آموزش بازرسی دیگ بخار با کمک ماکت دیگ بخار در مقیاس ۱:۶

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۱۰:۰۴:۲۸ +۰۴:۳۰

آموزش بازرسی دیگ بخار آموزش بازرسی دیگ بخار از حوزه‌های [...]

آموزش بازرسی دیگ بخار با کمک ماکت دیگ بخار در مقیاس ۱:۶۱۳۹۸-۲-۳۱ ۱۰:۰۴:۲۸ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی و طراحی دیگهای بخار و آب داغ

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی و طراحی دیگهای بخار و آب داغ [...]

کارگاه آموزش بازرسی و طراحی دیگهای بخار و آب داغ۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

اولین و تخصصی ترین دوره آموزش بازرسی ادواری دیگ بخار

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۱ +۰۳:۳۰

دوره ای تخصصی و کاربردی برای تمامی متخصصین که در [...]

اولین و تخصصی ترین دوره آموزش بازرسی ادواری دیگ بخار۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۶:۰۱ +۰۳:۳۰