نفت

/برچسب: نفت

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۹ +۰۳:۳۰

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به [...]

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۹ +۰۳:۳۰