آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین(ارتینگ)-فصل نهم

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی نحوه انتخاب و نصب هادی زمین پرداختیم. حال در این فصل اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل نهم – اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین [...]

آیین نامه ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل هشتم

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی همبندی سیستم‌ها پرداختیم. حال در این فصل نحوه انتخاب و نصب هادی زمین را را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل هشتم-انتخاب و نصب هادی زمین ماده ۸۴- هادی [...]

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل سوم

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) پس از بررسی مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین در فصل دوم در این فصل به بررسی انواع سیستم‌های اتصال به زمین می‌پردازیم. فصل سوم-سیستم‌های اتصال به زمین ماده ۶- انواع مختلف اتصال [...]

آیین‌نامه‌ی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل دوم

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) همانطور که فصل اول در خصوص تعاریف و اصطلاح‌های به‌کار رفته در آیین‌نامه بحث شد، هم‌اکنون فصل دوم در خصوص مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین به حضورتان تقدیم می‌گردد. فصل دوم – مفاهیم [...]

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل اول

این آیین نامه (ایمنی سیستم اتصال به زمین) جایگزین آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی، با اتصال زمین مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۸ شورای عالی حفاظت فنی کشور شده است.   باسمه تعالی فصل اول – تعاریف این فصل به تعریف اصطلاح [...]

Go to Top