بالابرها و تجهیزات باربرداری

/برچسب: بالابرها و تجهیزات باربرداری

بازرسی کلایمر | تشریح انواع کلایمر بر اساس استاندارد

۱۳۹۸-۲-۲۶ ۰۶:۳۵:۴۲ +۰۴:۳۰

بازرسی کلایمر و استانداردهای مرتبط بازرسی کلایمر در کشورهای صنعتی [...]

بازرسی کلایمر | تشریح انواع کلایمر بر اساس استاندارد۱۳۹۸-۲-۲۶ ۰۶:۳۵:۴۲ +۰۴:۳۰

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها [...]

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰