بالابرها و تجهیزات باربرداری

/برچسب: بالابرها و تجهیزات باربرداری

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها [...]

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰