دیگ های روغن داغ | اطلاعات پایه، استاندارد و بازرسی

  دیگ روغن داغ چیست؟ دیگ روغن داغ یا بویلر روغن داغ (Hot Oil Boiler)  یا هیتر روغن داغ (Thermal Oil Heater) دستگاهی است جهت انتقال حرارت بین سیال گرما گیرنده (روغن مخصوص حرارتی) و سیال گرما دهنده (گازهای داغ حاصل [...]