نصب و نگهداری و تست سیستم ارتینگ در شبکه‌های الکتریکی

اتصال به زمین(سیستم ارت یا ارتینگ) در یک شبکه برق، یک خصیصه بسیار مهم و ضروری است که می‌تواندجان افراد و سلامت دستگاه‌ها را از حوادث ناشی از برق‌گرفتگی و اتصالی نجات دهد. وقتی که یک سیم حامل جریان، یک [...]

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل دوازدهم

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی اتصال به زمین اتصال به زمین خطوط هوایی پرداختیم. حال در این فصل اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابان ها را مورد بررسی [...]

آیین نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) – فصل ششم

آیین نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) در فصل گذشته به بررسی مقاومت ویژه خاک و محل نصب الکترود‌ها پرداختیم. حال در این فصل الکترود‌های متفرقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل ششم – الکترود های متفرقه ماده ۵۲- الکترودهای متفرقه [...]

آیین‌نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل سوم

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) پس از بررسی مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین در فصل دوم در این فصل به بررسی انواع سیستم‌های اتصال به زمین می‌پردازیم. فصل سوم-سیستم‌های اتصال به زمین ماده ۶- انواع مختلف اتصال [...]

آیین‌نامه‌ی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل دوم

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) همانطور که فصل اول در خصوص تعاریف و اصطلاح‌های به‌کار رفته در آیین‌نامه بحث شد، هم‌اکنون فصل دوم در خصوص مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین به حضورتان تقدیم می‌گردد. فصل دوم – مفاهیم [...]

آیین‌نامه‌ی ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) – فصل اول

این آیین نامه (ایمنی سیستم اتصال به زمین) جایگزین آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی، با اتصال زمین مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۸ شورای عالی حفاظت فنی کشور شده است.   باسمه تعالی فصل اول – تعاریف این فصل به تعریف اصطلاح [...]

Go to Top