آموزش

/برچسب: آموزش

آموزش بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

۱۳۹۸-۷-۶ ۰۷:۲۱:۱۰ +۰۳:۳۰

دوره آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه [...]

آموزش بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک۱۳۹۸-۷-۶ ۰۷:۲۱:۱۰ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دیگ بخار و آب داغ

۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۴:۲۴:۵۵ +۰۴:۳۰

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستا دوره آموزش تخصصی طراحی [...]

کارگاه آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دیگ بخار و آب داغ۱۳۹۷-۵-۱۰ ۰۴:۲۴:۵۵ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه

۱۳۹۷-۴-۲ ۰۸:۲۰:۲۳ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه [...]

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه۱۳۹۷-۴-۲ ۰۸:۲۰:۲۳ +۰۴:۳۰