استانداردهای مربوط به Lifting Plan

چه زمانی به Lifting plan نیاز داریم؟

در رابطه با Crane یا جرثقیل‌‌ها توصیه ما این است که حتماً یک Lifting plan یا برنامه بالابری استاندارد و مکتوب برای اطمینان ازینکه عملیات بالابری بدون هیچ خطری و در چارچوب محدودیت‌های کارکنان و جرثقیل‌ها صورت می‌گیرد لازم است، حتی برای سالم‌ترین و استانداردترین جرثقیل.اگر شما یک برنامه بالابری ثبت شده دارید و آن را با خدمه‌هایتان به اشتراک گذاشته‌اید،همانند این است که شما یک بیمه‌نامه دارید که بی‌خطر بودن عملیات شمارا تضمین می‌کند.

اصول یک Lifting plan استاندارد

اپراتورها باید حتماً موارد زیر را سندسازی کنند:

  • طول بوم(boom) یا زاویه آن
  • شعاع
  • ظرفیت نامطلوب
  • وزن خالص بار
  • نزدیکی به اشیاء غیرمجاز، خطوط برق، کارگران در منطقه و …

هرگاه حتی یکی ازین موارد ذکر شده باعث ایجاد نگرانی یا تردید در عملیات شوند(مثل نزدیک شدن وزن بار به ظرفیت) آنگاه جزئیات بیش‌تری مورد نیاز خواهد بود.

در رابطه با LMI چطور؟

اعتماد کردن تنها به کامپیوترهای ماشین هیچگاه کافی نیست. برخی ماشین‌‌های جدید قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به شعاع رینگ، طول رینگ، زاویه و … را برای هر عملیات بالابری به صورت جداگانه دارند. سرپرستان در انتهای روز می‌توانند این اطلاعات را بارگذاری کرده تا متوجه شوند که آیا اپراتورها از قوانین تعیین‌شده پیروی می‌کنند یا نه.

استانداردهای مربوط به Lifting Plan

در ادامه استانداردها و اصول مربوط به بالابری را برای استفاده شما قرارداده‌ایم.


Guidelines for Creating Lifting Plan


اصول تهیه برنامه باربرداری