استانداردهای مربوط به جوشکاری (Welding)

ایمنی جوشکاری

جوشکاری (welding) رایج‌ترین روش برای اتصال فلزات به یکدیگر می‌باشد. در حین جوش دادن، دو قطعه از فلزاتی که به یک جنس هستند با استفاده از حرارت، فشار و یا هردو به یکدیگر متصل میشوند. پس از جوشکاری می‌توان گفت قطعات جوش داده‌شده به اندازه هریک از قطعات قبلی و یا حتی بیش‌تر از آن ها استحکام دارد.

خطرات جوشکاری و راه‌های جلوگیری از آن

عموم این خطرات شامل، تأثیر، نفوذ، گرما، گرد و خاک مضر، دود و تابش نور می‌باشد. دود جوشکاری مخلوطی از ذرات بسیار ریز و گازها است. خیلی از مواد تشکیل‌دهنده دودها می‌توانند سمی باشند. گرمای شدید جوشکاری و جرقه‌های ناشی از آن ممکن است باعث ایجاد آتشسوزی شود. صدمات و آسیب‌های چشمی ناشی از ارتباط چشم با خاکستر داغ و تکه‌های فلزات می‌باشد. همچنین شدت تابش نور ناشی از جوشکاری می‌تواند باعث صدمه زدن به چشم بشود. اگر در نزدیکی محل جوشکاری مواد سوختنی وجود داشته باشد، در اثر تماس آن‌ها با گرما و خاکستر ناشی از جوشکاری ممکن است انفجار و آتش‌سوزی بوجود بیاید.

OSHA یا (Occupational Safety and Health Administration) لایه‌هایی برای جلوگیری از بوجود آمدن این آسیب‌ها را مطرح کرده‌است. اولین لایه، استفاده از کنترل‌های مهندسی برای جلوگیری از بوجود آمدن خطرات است. اضافه کردن دستگاه تهویه برای جلوگیری از متراکم شدن هوای آلوده مثالی از کنترل‌های مهندسی می‌باشد. کنترل‌های اداری (Administrator Controls) همانند برنامه ریزی کردن کار برای جلوگیری از در معرض خطر قرارگرفتن کارمند، لایه دوم جلوگیری از بوجود آمدن خطرات است. سومین و آخرین لایه محافظتی، تجهیزات ایمنی شخصی (PPE) می‌باشد. استفاده از ماسک تنفسی برای جلوگیری از در معرض دود قرارگرفتن شخص جوشکار یکی از این موارد است.

احتیاط‌های لازم برای یک جوشکاری ایمن

قبل از اینکه کار شروع شود، شخص مسئول باید محیط مربوط را بررسی کرده و پس از سنجیدن استانداردهای مشخص شده، اجازه شروع کار را بدهد. در صورت امکان رخ دادن آتش سوزی بزرگ، باید آتش نشانی حداقل تا ۳۰ دقیقه پس از انجام کار حضور داشته باشد. تمام سوخت‌های قابل احتراق باید در فاصله تقریباً ۱۱ متری (۳۵ فوت) یا بیش‌تر از محل جوش‌داده شده برای جلوگیری از انفجار و آتش سوزی نگهداری شوند.

محیط‌هایی که نباید جوشکاری در آن‌ها انجام شود عبارتند از:

  • محیط‌‌های غیرمجاز مشخص شده توسط مدیریت
  • محیط‌هایی که سیستم اتفاء حریق ندارند یا در صورت وجود دچار مشکل است
  • محیط‌هایی که شامل مواد منفجره می‌شوند
  • محیط‌های نزدیک به انبارهایی که شامل مواد مشتعل می‌شود

انواع مدل‌های جوشکاری

توسط گاز:

در این روش دو فلز توسط ذوب شدن یا ترکیب شدن به یکدیگر متصل می‌شوند. اینکار با قرار دادن فلز در معرض حرارت مستقیم شعله گاز انجام می‌شود که سوخت خود شعله از اکسیژن یا هوا تأمین می‌شود.

توسط قوس الکتریکی:

در این روش دوفلز با ایجاد یک قوس الکتریکی بین الکترود فلزی تحت پوشش و فلزات پایه متصل می‌شوند. گرما از قوس الکتریکی بوجود می‌آید. انرژی خود قوس، توسط یک منبع تغذیه تأمین می‌شود که جریان مستقیم یا متناوب را فراهم می‌کند.

استانداردها و اصول جوشکاری

ما در ادامه اصول و استانداردهای جوشکاری را برای دانلود جهت استفاده شما قرار داده‌ایم.


Welding Safety


AWS D1.1, 2015 استاندارد جوشکاری