کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه

۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۲:۲۱:۰۵ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور [...]

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۲:۲۱:۰۵ +۰۳:۳۰

آکادمی آستا ، دپارتمان تخصصی آموزش آنلاین در زمینه بازرسی و ایمنی

۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۲:۵۴:۴۵ +۰۳:۳۰

آکادمی آستا ، دپارتمان تخصصی آموزش آنلاین در زمینه بازرسی [...]

آکادمی آستا ، دپارتمان تخصصی آموزش آنلاین در زمینه بازرسی و ایمنی۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۱۲:۵۴:۴۵ +۰۳:۳۰

بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد ISIRI 4231

۱۳۹۷-۶-۱۱ ۰۵:۰۰:۳۹ +۰۴:۳۰

بازرسی و آزمایش فشار ۱-۶ بازرسان بازرسان آنچنان که در [...]

بازرسی دیگ بخار بر اساس استاندارد ISIRI 4231۱۳۹۷-۶-۱۱ ۰۵:۰۰:۳۹ +۰۴:۳۰

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل پانزدهم

۱۳۹۷-۵-۲۱ ۰۷:۵۰:۳۸ +۰۴:۳۰

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل [...]

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل پانزدهم۱۳۹۷-۵-۲۱ ۰۷:۵۰:۳۸ +۰۴:۳۰

نصب و نگهداری و تست سیستم ارتینگ در شبکه‌های الکتریکی

۱۳۹۷-۵-۲۳ ۰۵:۱۷:۰۹ +۰۴:۳۰

اتصال به زمین(سیستم ارت یا ارتینگ) در یک شبکه برق، [...]

نصب و نگهداری و تست سیستم ارتینگ در شبکه‌های الکتریکی۱۳۹۷-۵-۲۳ ۰۵:۱۷:۰۹ +۰۴:۳۰

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل چهاردهم

۱۳۹۷-۵-۱۴ ۰۶:۴۲:۵۸ +۰۴:۳۰

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) در فصل [...]

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)-فصل چهاردهم۱۳۹۷-۵-۱۴ ۰۶:۴۲:۵۸ +۰۴:۳۰