بازرسی جرثقیل موبایل – بخش دوم

در نوشته مراحل بازرسی جرثقیل موبایل – بخش اول به شرح شرایط پیش بازرسی،‌ هشدارهای مربوط به مراحل راه اندازی جرثقیل موبایل و خطرات بالقوه مربوط به کارکرد در نزدیکی خطوط برق پرداختیم. در بخش دوم، به تفصیل به انواع بازرسی بر اساس استانداردهای مربوطه می پردازیم.

بازرسی جرثقیل موبایل

انواع بازرسی جرثقیل موبایل

  1. بازرسی جرثقیل موبایل به صورت مکرر (روزانه یا ماهیانه)
  2. بازرسی جرثقیل موبایل به صورت دوره ای (با فواصل یک تا دوازده  ماهه)

بازرسی مکرر (روزانه یا ماهیانه)

بازرسی مکرر جرثقیل موبایل معمولاً در ابتدای هر شیفت کاری باید انجام شود. قطعات حیاتی در عملکرد ایمن جرثقیل و قطعاتی که وضعیتشان ممکن است روز به روز تغییر کند (قطعات فرسایشی) باید روزانه بازدید شوند و حتی المقدور در هنگام کارکرد جرثقیل نیز از آن ها بازرسی به عمل آید. برای تضمین ایمنی جرثقیل موبایل، بازرسی مکرر باید در ابتدای هر شیفت کاری انجام شود. بازرسی مکرر شامل (و نه محدود به) موارد ذیل است:

۱- کلیه قطعات متحرک دستگاه را از لحاظ دارا بودن حفاظ ایمنی مناسب بررسی نمایید. برداشته شدن حفاظ در قسمت های متحرک جرثقیل ممکن است نشانه این باشد که تعمیرکار هنوز در حال کار روی آن قسمت می باشد.

۲- تجهیزات مکانیکی مورد استفاده برای عملیات باربرداری،‌ پایین آوردن بار و چرخش بوم را به صورت چشمی برای پیدا کردن هرگونه خرابی بررسی نمایید.

۳- تمامی سیم بکسل ها اعم از سیم بکسل های ثابت و متحرک،‌ قرقره ها، درام ها و سایر متعلقات را بازرسی نمایید. به یاد داشته باشید که در صورت مشاهده هرگونه تغییر شکل و یا ترک در هوک،‌ باید سریعاً آن را تعویض نمایید.

۴- حرکت آزادانه تمامی اتصالات گردنده (Swivels) را بررسی نمایید.

۵- بوم و جیب را از لحاظ مستقیم بودن و عاری بودن از هرگونه نشانه ای از صدمه فیزیکی از قبیل ترک، خمیدگی و دفرمگی جوش به صورت چشمی بررسی نمایید. قسمت تحتانی قطعات و براکت های متصل به سیم بکسل و قرقره ها را از لحاظ خوردگی بررسی نمایید. به هرگونه ترک و پوسته پوسته شدن رنگ بسیار حساس باشید،‌ این ها نشانه ای از خستگی فلز هستند که نهایتاً منجر به شکست قطعه خواهند شد. در بوم های شبکه ای، همه قطعات باید راست و مستقیم و عاری از هرگونه خمیدگی باشند،‌ هرگونه خمیدگی و تاشدگی باعث خواهد شد تا تکیه گاه سیم بکسل در آن ناحیه به مقدار قابل ملاجظه ای کاهش یافته، فشار بر اتصالات دیگر افزایش یافته و  نهایتاً باعث تغییر شکل آن ها خواهد شد.

این هشدارها برای بوم هایی که از لوله ساخته شده اند بسیار حیاتی و حائز اهمیت است چرا که در این گونه بوم ها تمامی لوله ها باید عاری از هرگونه تورفتگی و تغییر شکلی باشند. اگر تغییر شکلی در هریک از این اجزاء مشاهده نمودید هرگز سعی در صاف کردن آن به وسیله حرارت دادن و چکش کاری نداشته باشید. این قطعات صدمه خورده بایستی مطابق دستورات و تأییدات سازنده بریده و تعویض شوند.

۶- باد تایرهای جرثقیل را چک کرده و ظاهر تایر را نیز از لحاظ نداشتن بریدگی، پارگی و شکست بررسی نمایید.

۷- جرثقیل را به صورت چشمی برای نداشتن هرگونه نشتی هوا و روغن هیدرولیک بررسی نمایید.

۸- از روغنکاری صحیح تمامی قطعات متحرک جرثقیل اطمینان حاصل نمایید. مخزن سوخت، مخزن روانکارها، مخزن مایعات خنک کننده و روغن هیدرولیک باید تا سطح مناسبی پر باشند.

۹- تجهیز جرثقیل به کپسول آتش خاموش کن پرشده و آماده به کار را چک کرده و اطمینان حاصل نمایید که اپراتور جرثقیل به روش کار با آن به خوبی آگاه است.

۱۰- تمامی مکانیزم های متحرک جرثقیل از قبیل: قرقره ها، درام ها، ترمزها، مکانیزم های قفل شونده، هوک، بوم،‌ جیب، براکت غلطک های هوک، اجزای پایه اصلی، سوئیچ محدود کننده فشار،‌ تجهیزات ایمنی،‌ سیلندرهای هیدرولیک و چراغ ها را بررسی نمایید.

۱۱- اتصالات جوشی صفحه گردان جرثقیل موبایل را از لحاظ عاری بودن از هرگونه ترک در جوش،‌ پیچ های شل شده و یا افتاده به دقت بررسی نمایید. شل شدن هریک از پیچ ها نشانی از کشیدگی پیچ در اثر بار مضاعف وارده به آن ها می باشد.

بازرسی جرثقیل موبایل

۱۲- وقتی پایه اصلی را بازرسی می کنید اطمینان حاصل نمایید که هیچیک از میله ها (شفت ها) و سیلندرها کج نشده باشند. عدم وجود ترک در جوش ها را بررسی نمایید. شفت ها و سیلندرها را در حال حرکت بازبینی نمایید تا مطمئن شوید که حرکت باز و بسته شدن را به نرمی انجام داده و به درستی زیر بار قرار می گیرند.

۱۳- تمامی ترمزها و کلاچ های جرثقیل موبایل را از لحاظ تنظیم بودن و عملکرد صحیح بررسی نمایید.

۱۴- همیشه تجهیزات ایمنی از قبیل قفل بالابر بوم، سیستم جلوگیری از برخورد هوک به قرقره (ATB) و سیستم نشاندهنده میزان گشتاور وارده به سیستم  (LMI) را از لحاظ کارکرد صحیح و کالیبره بودن بررسی نمایید.

۱۵- وقتی که موتور جرثقیل روشن است تمامی گیج ها و نشانگرهای دستگاه جرثقیل موبایل را از لحاظ عملکرد صحیح و خوانا بودن بررسی نمایید. تمامی اهرم های کنترلی را به ترتیب فعال نمایید و عملکرد صحیح آن ها را چک نمایید.

بازرسی جرثقیل موبایل

۱۶- تمامی شیشه های شکسته که دید اپراتور جرثقیل موبایل را محدود می کند باید تعویض شوند.

بازرسی دوره ای (با فواصل یک تا دوازده  ماهه)

هدف بازرسی دوره ای جرثقیل موبایل تشخیص نیاز دستگاه به تعمیرات دوره ای و تعویض قطعات (در صورت لزوم) برای تضمین عملکرد ایمن دستگاه و قبل از ایجاد حادثه می باشد. این بازرسی های دوره ای همچنین شامل (و نه محدود به) کلیه موارد بازرسی مکرر و روزانه می باشد. مستندات مربوط به بازرسی های دوره ای برای قطعات حساس و کلیدی جرثقیل موبایل مانند ترمزها، هوک و سیم بکسل  بایستی ثبت و ضبط شده و به صورت ماهیانه مورد بررسی قرار گیرند. این مستندات باید شامل تاریخ بازرسی، امضای بازرس و شماره سریال و مشخصات جرثقیل موبایل بوده و همیشه در دسترس باشند، برای این منظور از فرم های مخصوص تهیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده نمایید.

۱- ساختار کلی جرثقیل را از لحاظ عاری بودن از صدمات فیزیکی به ساختار جرثقیل موبایل بررسی نمایید. هرگونه تغییر شکل و ترک در شاسی، پایه اصلی و متعلقات را به دقت بازرسی کنید.

بازرسی جرثقیل موبایل

۲- تمامی اتصالات جوشی را برای نداشتن هرگونه ترک بررسی نمایید. کلیه قطعات متصل به قرقره ها و تکیه گاه های سیم بکسل را از لحاظ پوسته پوسته نشدن رنگ،‌نداشتن خمیدگی، تو رفتگی، خراش و خوردگی به صورت چشمی بررسی کنید. بوم های هیدرولیکی را برای نداشتن خمیدگی، متمایل شدن به طرفین و سستی بررسی نمایید.

بازرسی جرثقیل موبایل

۳- قسمت هایی از بوم که تحت بار قرار می گیرند را برای عدم وجود قطعات خمیده، ترک خورده و ساییده شده بررسی نمایید. تست های غیر مخرب برای پیدا کردن ترک های ریز بایستی حداقل سالی یک بار توسط شرکت های ذیضلاح انجام شود و گزارش آن در سوابق جرثقیل نگهداری شود.

۴- سایش بیش از حد و ترک خوردگی درام ها و قرقره ها را بازرسی نمایید.

۵- سایش، ترک و پیچیدگی در قطعاتی از قبیل: پین ها، یاتاقان ها، شفت ها، دنده ها، غلطک ها، قطعات قفل شونده، براکت غلطک های هوک، قطعات جدا شدنی از پایه اصلی و جوش ها را به دقت بررسی نمایید.

۶- سایش بیش از حد در قطعات سیستم ترمز و کلاچ، واشرها، شیطانک ها و چرخ دنده ها را بررسی نمایید.

۷- کلیه نشانگر های جرثقیل از قبیل نشانگر زاویه و بار بوم را برای عملکرد صحیح و کالیبراسیون معتبر بررسی نمایید.

۸- از عملکرد صحیح واحد های تولید نیرو برای جرثقیل موبایل اطمینان حاصل نمایید.

۹- سایش بیش از اندازه در چرخ دنده/چرخ زنجیر اصلی موتور را بررسی نمایید.

۱۰- از عملکرد صحیح و بی نقص سیستم ترمز،‌ فرمان و تجهیزات قفل شونده مطمئن شوید.

۱۱- از ایمن قرار گرفتن وزنه تعادل جرثقیل اطمینان حاصل نمایید.

۱۲- تمامی پلاک های شناسایی جرثقیل موبایل نصب شده روی قسمت های مختلف دستگاه بایستی به صورت دائمی به دستگاه نصب شده باشند.

۱۳- تمامی شیلنگ های هیدرولیک و نیوماتیک، اتصالات مربوطه و تیوب ها را بازرسی نمایید. فرسودگی هریک از این تجهیزات باید باعث ایجاد این سئوال در ذهن بازرس شود که آیا استفاده بیشتر از این قطعات موجب نقض قوانین ایمنی خواهد شد یا خیر. در صورت ایجاد هریک از شرایط ذیل، قطعه مورد نظر باید تعویض گردد:

  • هرگونه نشانه ای از نشتی روغن هیدرولیک و هوا از سطح شیلنگ ها و یا از محلی که شیلنگ به سرشیلنگی یا کوپلینگ متصل می گردد.
  • هرگونه دفرمگی غیرعادی (بادکردگی) سطح خارجی شیلنگ های هیدرولیک.
  • هرگونه نشتی ای که با سفت کردن نرمال اتصال برطرف نشود.
  • هرگونه نشانه ای از سایش که می تواند ظرفیت تحمل فشار شیلنگ را کاهش دهد. منشاء سایش شیلنگ باید به سرعت برطرف شود.

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستـــــــا تنها شرکت دارنده هر ۳ مجوزبازرسی از مرکز تائید صلاحیت ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار در ایران

  • ارائه دهنده خدمات بازرسی کالا وارداتی و صادراتی و COI
  • ارائه دهنده خدمات بازرسی و صدور گواهی سلامت  تاور کرین ، انواع جرثقیل ها ، کلایمر ، بالابر کارگاهی ،  لیفتراک ، دیگ بخار و مخازن تحت فشار ، سیستم ارتینگ و چاه ارت
  • ارائه دهنده خدمات آموزشی اپراتور تاور کرین و ریگری همراه با صدور گواهینامه

برای مشاوره، بازرسی جرثقیل موبایل و صدور گواهینامه سلامت با ما تماس بگیرید : ۴۹۱۹۷۰۰۰-۰۲۱

!Your trusted associate, asta