مراحل بازرسی جرثقیل موبایل – بخش اول

از آنجایی که جرثقیل ها نقش پر رنگی در کارگاه های ساخت امروزی دارند، مراحل بازرسی جرثقیل موبایل (برای بازرسان مورد تایید سازمان ملی استاندارد و مدیران HSE) باید شامل یک بررسی همه جانبه از کلیه فاکتورهایی مؤثر بر عملکرد ایمن جرثقیل موبایل و اثرات کارکرد آن بر سایر جرثقیل های کارگاهی، باشد. بررسی عملکرد جرثقیل قبل از شروع مراحل بازرسی جرثقیل موبایل یا آگاهی از اینکه جرثقیل در چه شرایطی مورد استفاده قرار گرفته (pre-inspection) و یا مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به راحتی می تواند بخش های مشکل دار جرثقیل را برای بازرس مشخص تر سازد.مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

پیش بازرسی (pre-inspection)، مهمترین بخش از مراحل بازرسی جرثقیل موبایل 

قبل از شروع مراحل بازرسی جرثقیل موبایل، برخی از اطلاعات کلی در خصوص مهارت های اپراتور جرثقیل و همچنین گواهی های مربوط به جرثقیل باید جمع آوری شوند، ازجمله:

 • گواهی مهارت اپراتور جرثقیل موبایل – اپراتور جرثقیل را در هنگام کار با جرثقیل تحت نظر قرار دهید، در صورت امکان، از وی سئوالاتی در مورد ظرفیت باربرداری و محدودیت های موجود جرثقیل بپرسید.
 • سوابق جرثقیل – دفترچه (logbook) جرثقیل را بخواهید و از در دسترس بودن دستورالعمل کارکرد و جدول بار جرثقیل اطمینان حاصل نمایید.

مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

بررسی مدارک جرثقیل قبل از بازرسی

برپایی جرثقیل 

در بررسی اولیه از عملکرد جرثقیل، پایداری جرثقیل، موانع فیزیکی موجود برای حرکت جرثقیل و فاصله آن با خطوط برق را به همراه موارد ذیل بررسی نمایید:

 • تراز بودن: آیا اپراتور جرثقیل،‌ دستگاه را در موقعیتی تراز کرده است که حرکات و دوران های ایمن جرثقیل را تضمین نماید؟
 • جک های تعادلی: آیا جک های تعادلی (در جایی که نیاز است) به صورت صحیح  و بر طبق توصیه های سازنده بر روی زمین قرارگرفته اند؟

مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

نصب صحیح جک های تعادلی 

 • پایداری: پایداری بار به معنای رابطه وزن بار،‌ زاویه بوم و شعاع بوم تا گرانیگاه بار می باشد. همچنین پایداری، شرایطی از باربرداری است که اثر نیروی لحظه ای بار برای واژگونی جرثقیل، کمتر از میزان نیروی مقاوم جرثقیل در مقابل آن باشد.
 • یکپارچگی ساختاری: شاسی جرثقیل، زنجیر خزشی، جک های تعادلی، قطعات بوم و کلیه قطعات دیگر جرثقیل،‌ همگی به عنوان جزئی از اجزای مجموعه باربرداری شناخته می شوند. علاوه برآن کلیه سیم بکسل ها و قرقره های مربوطه در میزان باربرداری تأثیر بسزایی داشته و جزئی از ساختار یکپارچه جرثقیل شناخته می شوند.

نکته: به یاد داشته باشیم که اجرای قدم به قدم همه مراحل بازرسی جرثقیل موبایل به عنوان بازرس از ضروریات بوده و متضمن ایمنی خود ما در حین کار خواهد بود.

خطرات مربوط به برق

انجام عملیات باربرداری در نزدیکی خطوط برق فشار قوی، یکی از پرمخاطره ترین چالش های اپراتورهای جرثقیل می باشد. الزامات OSHA بیانگر محدودیت سه متری برای نزدیک شدن جرثقیل به خطوط برق است. جرثقیل ها نبایستی برای جابجا کردن بار زیر خطوط برق استفاده شوند. همچنین،‌کارکرد جرثقیل زیر خطوط برق که برق آنها قطع شده است نیز توصیه نمی شود مگر اینکه قبل از شروع به کار مراحل ذیل طی شده باشند:

 • برق خطوط توسط شرکت برق (یا کمپانی صاحب خطوط برق) قطع شده باشد.
 • عمل قطع برق به درستی انجام گرفته باشد و به کمک علائم هشداردهنده،‌ به صورت چشمی نیز قابل کنترل باشد.
 • محل کاری جرثقیل به وسیله علائم هشداردهنده در خصوص فاصله مجاز با خطوط برق (قطع شده) علامت گذاری شده باشد.
 • نماینده شرکت برق (یا کمپانی صاحب خطوط برق) در محل سایت حضور داشته باشد تا از صحت کلیه عملیات مربوط به قطع برق اطمینان حاصل نماید.

مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

قطع برق در سایت کاری جرثقیل موبایل توسط عوامل مجاز

جدول بار  و مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

جداول بار مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و الزامات برای کارکرد ایمن جرثقیل و ظرفیت های مجاز باربرداری بوم در شرایط مختلف کاری می باشد. در خصوص جدول بار دو نکته بسیار حائز اهمیت است:

 • در دسترس بودن جدول بار – اپراتور جرثقیل بایستی جدول بار مربوط به جرثقیل مورد استفاده خود را همیشه در دسترس داشته باشد و با توجه به اطلاعات موجود در آن اقدام به باربرداری نماید.
 • استفاده صحیح از جدول بار – اپراتور جرثقیل باید با روش استفاده از جدول بار کاملاً آشنایی داشته باشد و بتواند به راحتی از جدول بار برای وزن های مختلف در عملیات باربرداری استفاده نماید.

هشدار برای عملکرد ایمن جرثقیل

همان طوری که پیشتر اشاره شد،‌ برای تضمین عملکرد ایمن جرثقیل ها، این دستگاه ها با دقت بسیار زیاد طراحی ، تست و ساخته شده اند. اگر که تحت شرایط مناسب مورد استفاده قرار بگیرند،‌ شرایط ایمن و قابل اعتمادی را برای باربرداری مهیا می نمایند. شرایط ویژه جرثقیل ها از لحاظ جابجایی بارهای سنگین در ارتفاعات بالا، احتمال وقوع حوادث فاجعه بار را به شدت افزایش می دهد. اگر دستورات ایمنی مربوط به این دستگاه ها و رعایت قدم به قدم همه مراحل بازرسی جرثقیل موبایل مورد توجه قرار نگیرند، این حوادث هر لحظه می توانند به وقوع بپیوندند.

مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

مهیا کردن شرایط محیطی کارکرد جرثقیل موبایل

پیشگیری از وقوع این گونه حوادث، به وسیله برنامه ریزی عملیات باربرداری میسر خواهد شد. مسئول عملیات باربرداری باید آگاهی کاملی از کلیه مراحل کار داشته و کلیه خطرات احتمالی را نیز پیش بینی نماید. برنامه ایمنی بایستی برای هر عملیات باربرداری تهیه شده و به اطلاع کلیه عوامل مربوطه نیز رسیده باشد.

برای اطمینان از موقعیت مکانی صحیح جرثقیل و رعایت تمامی موارد ایمنی، انجام بازرسی میدانی از جرثقیل و محوطه کاری آن قبل از شروع عملیات باربرداری در هر شیفت ضروری است. فقط پرسنل آموزش دیده و متخصص مجاز به راه اندازی و کار با جرثقیل هستند. بازرسی ادواری جرثقیل الزامی است، در طی این بازرسی ها می توان خطرات احتمالی را تشخیص داد و به موقع از وقوع آن ها جلوگیری نمود. بدون انجام بازرسی ادواری جرثقیل و نگهداری پیشگیرانه تجهیزات مربوطه، عملکرد ایمن و به دور از خطر جرثقیل ناممکن به نظر می رسد.

به واسطه بازرسی فنی کلیه تجهیزات جرثقیل، می توان نقاط خطر ساز را پیش بینی کرده و تجهیزاتی که در آینده نزدیک دچار نقص و خرابی خواهند شد را به موقع تعمیر یا تعویض نمود. هرگونه نقصان در برنامه بازرسی ادواری ممکن است به خرابی جدی تر و آسیب به سایر قطعات منجر شده و علاوه بر افزایش خطرات استفاده از جرثقیل، هزینه های تعمیرات را نیز به صورت تصاعدی بالا ببرد.

مراحل بازرسی جرثقیل موبایل

بازرسی میدانی جرثقیل موبایل (Walk around inspection)

فواصل بازرسی ادواری

به خاطر گستره کاربری جرثقیل موبایل ، تعیین فواصل بازرسی ادواری متناسب با شرایط کاری هر جرثقیل موبایل ، توسط سازنده تقریباً غیرممکن است. فواصل بازرسی ادواری جرثقیل موبایل مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه، بیانگر حداقل میزان بازرسی مورد نیاز در شرایط کارکرد نرمال جرثقیل است. در صورت کارکرد جرثقیل در شرایط سخت و یا ساعات کاری طولانی تر، بازرسی فنی دستگاه در فواصل زمانی کوتاه تر مورد نیاز خواهد بود. بازرسی ادواری جرثقیل موبایل نه تنها به عنوان هشداری برای شروع مراحل تعمیرات و نگهداری جرثقیل مویایل به شمار می آید، بلکه تأییدیه بازرس فنی جرثقیل ، نشانی از اثربخشی تعمیرات و نگهداری قبلی می باشد، چرا که اگر این تعمیرات انجام نمی شد، حوادثی نیز ممکن بود به وقوع بپیوندد. در ایران حداکثر فواصل زمانی تست و بازرسی جرثقیل موبایل یک سال پیش بینی و در نر گرفته شده است.

موسسه استاندارد ملی آمریکا، ANSI B30.5, 1968 و OSHA بازرسی جرثقیل مویابل را به دو دسته ادواری و مکرر تقسیم می کنند. انجام بازرسی های ادواری و مکرر متضمن عملکرد ایمن و به دور از حادثه جرثقیل خواهد بود. در بخش دوم  این نوشته به شرح انواع مختلف بازرسی ها و شرح هر یک پرداخته خواهد شد.

ادامه دارد …

مراحل بازرسی جرثقیل موبایل – بخش دوم


شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستـــــــا تنها شرکت دارنده هر ۳ مجوزبازرسی از مرکز تائید صلاحیت ایران ، سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار در ایران

 • ارائه دهنده خدمات بازرسی کالا وارداتی و صادراتی و COI
 • ارائه دهنده خدمات بازرسی و صدور گواهی سلامت  تاور کرین ، انواع جرثقیل ها ، کلایمر ، بالابر کارگاهی ،  لیفتراک ، دیگ بخار و مخازن تحت فشار ، سیستم ارتینگ و چاه ارت
 • ارائه دهنده خدمات آموزشی اپراتور تاور کرین و ریگری همراه با صدور گواهینامه

برای مشاوره، بازرسی جرثقیل موبایل و صدور گواهینامه سلامت با ما تماس بگیرید : ۴۹۱۹۷۰۰۰-۰۲۱

!Your trusted associate, asta