نوروز، شروع سال نو و شروع فصل زیبایی هاست،
بهار فصل عاشق شدن طبیعت است،
که با شکوفه هایش همه جا آذین بندی می شود،
و پرنده ها زیباترین آهنگ عاشقانه را
از شوق شروع زیباترین فصل سال می نوازند.
با آرزوی بهاری بودن حال و هوای دلتان در هر چهار فصل سال
سال نو مبارک

شرکت مهندسی و بازرسی فنی آستـــــــا

!Your trusted associate, asta