چرا کلایمر نیاز به بازرسی دارد؟

کلایمر عموماً برای نفربری طراحی شده است. رعایت استانداردها به دلیل ارتباط این وسیله با ایمنی کاربران کلایمر از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. الزامات بسیار متعدد و سختگیرانه در طراحی، ساخت، تولید و بازرسی کلایمر اعمال می گردد.

انواع کلایمر کدام است؟

کلایمر های پرتابل برقی ” Electrical Suspended Scaffoldings “ کلایمرهای پرتابل مکانیکی یا دستی ” Manual Suspended Scaffoldings “ کلایمرهای مونوریل کلایمرهای ماشین روف

کلایمر چیست؟

سیستم کلایمر وسیله ای برای دسترسی به ارتفاع است. دسترسی به بخش‌های مختلف فضای بیرونی چنین بناهایی نیاز به ابزارهایی به نام کلایمر داشته باشد. کلایمر روش بسیار کم هزینه‌تر و ایمن‌تری نسبت به داربست است و از طرفی نیاز [...]

Go to Top