ضخامت سنجی مخازن کرایوژنیک به چه صورت انجام می‌شود؟

ضخامت سنجی مخازن کرایوژنیک پس از ساخت و در حین بهره‌برداری ممکن نیست. پوسته بیرونی مخزن کرایوژنیک تحت فشار نیست. پوسته اصلی مخزن کرایوژنیک همان پوسته داخلی (مانند فلاسک) است که در حین بهره‌برداری در دسترس بازرسان قرار ندارد.

مخزن کرایوژنیک چیست؟

مخازن کرایوژنیک مخازنی هستند که از دو مخزن داخلی و خارجی تشکیل شده‌اند. وظیفه آن‌ها نگهداری از مایع فوق سرد کرایوژنیک است.

Go to Top