نامه احدی استاندارد چیست؟

نامه ای که توسط اداره کل استاندارد استان مربوطه جهت ارائه به یکی از شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود.این نامه جهت انجام فرآیند بازرسی و نمونه برداری توسط شرکت‌های بازرسی مورد نیاز است که در [...]

release note چیسست؟

یادداشت انتشار به مستندات فنی تولید و توزیع شده در کنار راه اندازی یک محصول نرم افزاری جدید است یا به یک آپدیت محصول (بهبود ویژگی ها یا رفع اشکال) اشاره دارد. این به طور خلاصه یک محصول جدید [...]

FAT در بازرسی کالا به چه معناست؟

عبارت FAT یا Factory Acceptance Test به پروسه بازرسی ماشین آلات مثلاً کمپرسور در داخل کارخانه فروشنده اطلاق میشود. گه در این حالت شرکتهای بازرسی، جهت انجام بازرسی وارد محیط کاری و کارخانه فروشنده می گردند.

SAT در بازرسی کالا به چه معناست؟

عبارت SAT یا Site Acceptance Test برای زمانی است که فروشنده به هر علتی قبول نمیکند که FAT در داخل کارخانه او انجام شود و اجازه ورود شرکت بازرسی کالا را به کارخانه خود نمیدهد. در این حالت تست و [...]

NCR در بازرسی کالا به چه معناست؟

گزارش عدم انطباق NCR یا Non Conformity Report می‌تواند در هر مرحله از بازرسی اتفاق بیفتد. در این حالت بر اساس استانداردهایی که شرکتهای بازرسی برای آن مرحله تعیین کرده اند، بنا به هر دلیلی آن مرحله با موفقیت [...]

IR و IRN در بازرسی کالا به چه معناست؟

در هر مرحله از جدول بازرسی، یک گزارش بازرسی IR یا Inspection Report صادر می شود. جمع تمامی این گزارشات بصورت تجمیعی گواهی ترخیص بازرسی IRN یا Inspection Release Note  نام دارد که در مرحله پایانی توسط شرکت بازرسی کالا [...]

SRN در بازرسی کالا به چه معناست؟

اگر در جدول بازرسی، مرحله نظارت بر بارگیری Supervision of Loading هم وجود داشته باشد، شرکت بازرسی باید بر پروسه بارگیری در کارخانه فروشنده نیز نظارت کند تا هرگونه خطای سهوی یا عمدی رخ ندهد. در این حالت، گواهی ترخیص [...]

انواع استاندارد داخلی کدامست؟

استاندارد داخلی شامل 2 بخش می شود : استاندارد اجباری طبق قانون، مؤسسه استانداردمی‌تواند با تصويب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد كالاها و آئين كاری را كه از نظر ايمنی و يا حفظ سلامت عمومی ضروری باشد اجباری نمايد. در [...]

Go to Top