اهمیت لیفتینگ پلن در چیست؟

برای درک اهمیت موضوع و خطرات عدم تهیه لیفتینگ پلن قبل از هر عملیات باربرداری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وقوع حوادث در زمان جابجایی بار به خطر افتادن نیروی انسانی و تجهیزات خسارات جبران ناپذیر به افراد، تجهیزات [...]

لیفتینگ پلن چیست؟

لیفتینگ پلن (Lifting Plan) یا برنامه باربرداری مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌ها ،محاسبات ،بررسی‌ها و شبیه‌سازی‌ ها قبل از جابجایی بار و یا بارهایی است که باید بین دو نقطه جابجا شوند.

Go to Top