اپراتور لیفتراک چه گواهینامه ای باید داشته باشد؟

اپراتور لیفتراک باید قبل از استفاده از لیفتراک دوره آموزش اپراتوری لیفتراک را دیده و دارای گواهینامه رانندگی ویژه لیفتراک از طرف راهنمایی و رانندگی باشند. اپراتور لیفتراک علاوه بر گواهینامه رانندگی لیفتراک باید دوره آموزش ایمنی لیفتراک را نیز [...]

Go to Top