استاندارد سیم بکسل چیست؟

ISIRI 16291 جرثقیلها – طناب های سیمی – نگهداری و تعمیرات، بازرسی و خارج از رده کردن ISO 4309 Cranes, Wire ropes, Care and maintenance, inspection and discard ISO 2408:2017 Steel wire ropes — Requirements BS EN 12385-5:2021 Steel wire [...]

آیا بازرسی سیم بکسل الزامی است؟

سیم بکسل به عنوان یکی از اجزای اصلی بسیاری از جرثقیل ها، بالابرها و آسانسورها در طی بازدیدهای دوره ای این دستگاه ها بایستی مورد بازرسی قرار گرفته و با حد پذیرش مندرج در استاندارد مربوطه مقایسه شود.

سیم بکسل چیست؟

سیم بکسل در واقع همان طناب فولادی است که از  ترکیب سه جزء اصلی مغزی، لایه سیم و سیم ایجاد می شود. از تابیده شدن چند عدد سیم به دور هم، لایه سیم یا همان رشته سیم ایجاد می شود، [...]

Go to Top