اتوکلاو چیست؟

دستگاهی است که توسط بخار می تواند مواد، تجهیزات و ابزار توسط (عموماً پزشکی و دندانپزشکی) را استریل نماید.

Go to Top