چه نوع مخازنی در آزمایشگاه آکرودیته آستا تست و بازرسی می شوند؟

با توجه اسکوپ های کاری دریافت شده از طرف NACI، در آزمایشگاه آکرودیته آستا مخازنی به شرح ذیل مورد بازرسی و تست قرار می گیرند: سیلندرهای درزدار و بدون درز شیرآلات گاز مایع و آمونیاک سیلندرهای آلومینیومی سیلندرهای کامپوزیت سیلندرهای [...]

آزمایشگاه آکرودیته چیست؟

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی توسط یک سازمان مستقل (مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) که مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهای مربوطه  قرار می‌گیرد.

Go to Top