بالابر کارگاهی عموماً برای جابجایی نفر و بار طراحی شده است. رعایت استانداردها به دلیل ارتباط این وسیله با ایمنی کاربران از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است. الزامات بسیار متعدد و سختگیرانه در طراحی، ساخت، تولید و بازرسی بالابر گارگاهی اعمال می گردد.

By |۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۲:۴۲:۴۳دی ۱۹ام, ۱۴۰۰||۰ Comments

Share This Story, Choose Your Platform!

Leave A Comment

Go to Top