نامه ای که توسط اداره کل استاندارد استان مربوطه جهت ارائه به یکی از شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد صادر می‌شود.این نامه جهت انجام فرآیند بازرسی و نمونه برداری توسط شرکت‌های بازرسی مورد نیاز است که در آن نام کالا و شماره کوتاژ محموله اعلام می گردد.