بازرسی جرثقیل در مراحل ساخت و نصب و کارکرد و بازرسی‌های دوره‌ای، شامل مزایای زیر است:

  • خریدار در جریان کلیه عملیات ساخت جرثقیل و پیشرفت مرحله به مرحله پروژه قرار می‌گیرد.
  • سازنده موظف به رعایت کلیه ضوابط استاندارد و رفع عیوب می‌گردد.
  • علاوه بر کنترل کیفیت از جانب واحد کنترل کیفیت شرکت سازنده، کنترلی مضاعف توسط شرکت بازرسی فنی صورت می‌گیرد. این کنترل‌ها شامل تست‌های مخرب و غیرمخرب، آنالیز مواد اولیه، مطابقت اقلام وارداتی طبق SPEC و استانداردهای معتبر ملی و بین المللی.
  • کارکرد ایمن و مطلوب جرثقیل و آرامش خاطر کاربر.