• تفاوت از نظر عملکرد :

ریلیف ولو به تدریج متناسب با افزایش فشار باز می شود و فشار درون یک سیستم را کنترل می کند. ولی سیفتی ولو یا شیر اطمینان، بلافاصله و به طور کامل با رسیدن به فشار تنظیم شده باز می شود تا فشار اضافی به سرعت آزاد شود.

  • از نظر نقطه تنظیم:

ست‌پوینت یک نقطه تنظیم است که شیر ایمنی و ریلیف برای فعال‌شدن در آن تنظیم می شوند. ست‌پوینت کمترین مقدار فشار مجاز در سیستم است که قبل از وقوع مشکلات جدی تنظیم می‌شود. هنگامی که فشار از مقدار تنظیم شده بیشتر می‌شود، شیر شروع به باز شدن می‌کند. این فشار معمولاً بر اساس واحدهای بار یا اینچ بر مترمربع تعیین می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ست‌پوینت نقطه‌ای است که شیر در آن شروع به باز شدن می‌کند.در شیر ایمنی، ست‌پوینت به مقدار سه درصد نسبت به سطح فشار کاری بالاتر و در ریلیف ولو به ارزش ده درصد نسبت به سطح فشار کاری تنظیم می‌گردد.

  •  از نظر کاربرد:

شیر ایمنی برای کنترل فشار در سیستم‌ها و تجهیزات پتروشیمی، نیروگاه، دیگ بخار، نفت و گاز و داروسازی استفاده می‌شود. این شیر درصورتی‌که فشار در سیستم به مقدار تعیین شده برسد، باز می‌شود و فشار را به طور خودکار تخلیه می‌کند. شیر ایمنی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار ناشی از افزایش ناگهانی فشار در سیستم، مانند انفجار تجهیزات، استفاده می‌شود. ریلیف ولو در صورت افزایش فشار تا سطح دیگری، فشار را تخلیه می‌کند. هدف استفاده از ریلیف ولو جلوگیری از بالارفتن فشار در حداکثر مقدار مجازی دستگاه یا تجهیزات است تا از خرابی و ایجاد آسیب جلوگیری کند.