ظرفیت و راندمان دیگ بخار توسط کنترل پارامترهای ورودی و خروجی به راحتی قابل اندازه گیری است. شرکت بازرسی آستا این خدمت را به مشتریان محترم ارایه می دهد.