گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های ایمنی و عملکرد آسانسور صادرشده از سوی سازمان ملی استاندارد، به شرط انجام سرویس‌های ماهانه از جانب نصابان مجاز، دارای اعتبار یک ساله‌ هستند.