در ایران، استاندارد مرجع بازرسی جرثقیل‌ها  ASME B30 است.