استاندارد ISO

این سازمان ابتدا با نام International Standard Association در سال ۱۹۲۶ با شرکت ۲۰ کشور دنیا تاسیس شد و بعد ها در سال ۱۹۴۲ تعطیل شد.

سازمان بین‌المللی استاندارد ISO که مقر آن در ژنو می‌باشد در ۲۴ فوریه ۱۹۴۷ به منظور یکپارچه کردن تدوین استاندارد در سراسر جهان ایجاد تهسیلات در تجارت بین المللی حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و توسعه همکاری های علمی تکنولوژیکی اقتصادی و … با عضویت ۲۵ کشور به فعالیت خود ادامه داد.

استانداردهای ایزو و کیفیت

سازمان بین المللی استاندارد برای پاسخ به نیاز سنجیدن کیفیت محصولات و خدمات شرکت ها، استاندارد های مختلفی را تعریف کرده است. معروف ترین آن ها ISO 9000 می‌باشد که بسیاری از شرکت ها و سازمان های ایرانی را فراگرفته است.

تفاوت استاندارد های تضمین کیفیت با استاندارد های کیفیت محصول به نوع نگاه ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت و محصول مربوط می‌شود. استاندارد های محصول معمولاً حداقل مشخصه‌های فنی لازم برای کیفیت محصول را بیان می‌کنند. اما استاندارد های تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرآیند های آن را نشان می‌دهند.

سایر استانداردهای ISO

بجز استاندارد ISO 9000 استانداردهای مفید و مشهور دیگری توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است که مهمترین آن ها عبارتند از:

  • استاندارد ISO 4000: استاندارد کیفیت محیط زیست
  • استاندارد ISO 16949: استاندارد تضمین کیفیت صنایع خودروسازی
  • استاندارد ISO 1799: استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات
  • استاندارد OHSAS 18000: استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت کار


ISO-4309-2010

ISO-12480-3

ISO-8566-2-1995