آموزش

آموزش بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک

۱۳۹۸-۷-۶ ۰۷:۲۱:۱۰ +۰۳:۳۰

دوره آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه [...]

آموزش بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک۱۳۹۸-۷-۶ ۰۷:۲۱:۱۰ +۰۳:۳۰

بازرسی کلایمر | تشریح انواع کلایمر بر اساس استاندارد

۱۳۹۸-۲-۲۶ ۰۶:۳۵:۴۲ +۰۴:۳۰

بازرسی کلایمر و استانداردهای مرتبط بازرسی کلایمر در کشورهای صنعتی [...]

بازرسی کلایمر | تشریح انواع کلایمر بر اساس استاندارد۱۳۹۸-۲-۲۶ ۰۶:۳۵:۴۲ +۰۴:۳۰

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها [...]

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی جرثقیل , بالابرها , تجهیزات باربرداری۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک شرکت مهندسی و [...]

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل و لیفتراک | صدور گواهینامه۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۶ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی مخازن تحت فشار

۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۸:۵۵:۰۲ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی مخازن تحت فشار مطابق با استاندارد ASME [...]

کارگاه آموزش بازرسی مخازن تحت فشار۱۳۹۸-۲-۲۹ ۰۸:۵۵:۰۲ +۰۴:۳۰

آموزش قدم به قدم و تصویری بازرسی جرثقیل

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۶:۱۵:۲۱ +۰۴:۳۰

بازرسی انواع جرثقیل و صدور گواهینامه سلامت متضمن ایمنی کاربری [...]

آموزش قدم به قدم و تصویری بازرسی جرثقیل۱۳۹۸-۲-۳۰ ۰۶:۱۵:۲۱ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل دپارتمان آموزشی شرکت مهندسی و [...]

کارگاه آموزشی بازرسی انواع جرثقیل۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

آموزش بازرسی دیگ بخار با کمک ماکت دیگ بخار در مقیاس ۱:۶

۱۳۹۸-۲-۳۱ ۱۰:۰۴:۲۸ +۰۴:۳۰

آموزش بازرسی دیگ بخار آموزش بازرسی دیگ بخار از حوزه‌های [...]

آموزش بازرسی دیگ بخار با کمک ماکت دیگ بخار در مقیاس ۱:۶۱۳۹۸-۲-۳۱ ۱۰:۰۴:۲۸ +۰۴:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی و طراحی دیگهای بخار و آب داغ

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

کارگاه آموزش بازرسی و طراحی دیگهای بخار و آب داغ [...]

کارگاه آموزش بازرسی و طراحی دیگهای بخار و آب داغ۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

دومین دوره آموزش بازرسی ادواری دیگ بخار

۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰

دومین دوره آموزش بازرسی ادواری دیگ بخار شرکت مهندسی و [...]

دومین دوره آموزش بازرسی ادواری دیگ بخار۱۳۹۶-۹-۷ ۱۷:۴۵:۵۸ +۰۳:۳۰