سمیه کرمی_تیم آستا

سمیه کرمی زندی

سمت

رئیس هیئت مدیره

و مشاور مدیرعامل

اطلاعات تماس

  • فعال در حوزه مشاوره توسعه کسب و کار
  • کوچ کسب و کار و رهبران
  • مدرس مهارتهای کوچینگ برای مدیران
  • دوره بین المللی کوچینگ در آکادمی ایمپکت آمریکا
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی