رامین دهش _ تیم آستا

رامین دهش

سمت

 بازرس

اطلاعات تماس

 • آشنایی با نحوه نصب و راه اندازی و انواع تابلوهای برق ( HV-MV-LV ) تست تابلو (فیلدر-رله- PT – CT و..)
 • حفاظت کاتدیک خطوط PIPING و مخازن و آشنایی با پست های فشار قوی و تست آن
 • آشنایی با سیستم های LIGHTING-LIGHTINING-EARTHING-POWER-COMMUNICATION-PAGGING-FIRE ALARM
 •  تسلط بر سیستم حفاظت زمین و اندازه گیری مقاومت ارت و تست میگر،مفصل،سرکابل فشار قوی و ضعیف،کابل کشی
 •  آشنایی با کلیه عملیات اجرایی برق و ساختمان های مسکونی و سیستم فشار ضعیف
 • آشنایی با شیوه بازرسی آسانسور های برقی بر مبنای استاندارد ملی شماره ۱ – ۶۳
 • آموزش مقدماتی و پیشرفته الکترونیک
 • آموزش تخصصی ایمنی برق
 •  بازرسی فنی آسانسور های برقی
 • محاسبات بازرسی آسانسور های برقی
 • کارشناسی مهندسی برق_قدرت