نسیم بهمنیار

اطلاعات تماس

  • آشنایی با سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
  •  انجام امور دفتری
  • هماهنگی در حوزه نصب و بازرسی انواع آسانسورهای برقی
  • آشنایی با نرم افزار office و power point و excel
  • مسلط به تایپ
  • دوره تربیت کارشناس مکاتبات بین الملل
  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی